Naklada i financiranje časopisa

Izdavač

FAKULTET ZA KRIMINALISTIKU, KRIMINOLOGIJU I SIGURNOSNE STUDIJE

Zmaja od Bosne 8

71000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina

www.fkn.unsa.ba

ZA IZDAVAČA

Dr. sc. Nedžad Korajlić, dekan