Funkcionalni imuniteti od krivične jurisdikcije

Sakib Softić

Sažetak


Ovaj članak se bavi utvrđivanjem obima u kojem su državni zvaničnici podložni krivičnom progonu pred nacionalnim sudovima drugih država za međunarodna krivična djela kao i nekim povezanim pitanjima kao što su diplomatski imunitet, imunitet pred međunarodnim sudovima kao i imunitet pripadnika stranih oružanih snaga. Ovdje se razmatraju funkcionalni imuniteti koje međunarodno pravo daje državnim zvaničnicima, razlozi za davanje tih imuniteta i da li se oni primjenjuju u situacijama kada postoji osnovana sumnja da je državni zvaničnik počinio međunarodno krivično djelo.

Odbačena je tradicionalna argumentacija o obimu i utemeljenosti funkcionalnih imuniteta i razmotrena nova utemeljena na presudama međunarodnih i domaćih sudova krajem prošlog i na početku ovog vijeka.


Ključne riječi


imunitet ; međunarodno krivično djelo ; državni zvaničnik ; diplomatski agent ; strane vojne snage

Cijeli tekst:

PDF

Povratni linkovi

  • Trenutno nema povratnih linkovaCopyright © 2015 - Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, Sarajevo