SUPRANACIONALNA KRIMINOLOGIJA: HOSTIS HUMANIS GENERIS? – ZLOČINCI ILI OBIČNI LJUDI U VANREDNIM OKOLNOSTIMA

Mirza Buljubašić

Abstract


Inspiracija za rad i problem koji se radom oslovljava: Ovaj rad inspirisan je teorijama kriminologkinje Alette Smeulers, socijalanog filozofa Arne Johan Vetlesena i filozofkinje Hanne Arendt koji problematiziraju bazično pitanje u kriminologiji – zašto ljudi čine zlo? Kako bi dobili relativno adekvatan odgovor na ovo pitanje potrebno je da spoznamo ko su počinitelji najtežih krivičnih djela. Počinitelji ratnih zločina, zločina protiv čovječnosti i genocida se često nazivaju hostis humanis generis – neprijatelji čitavog čovječanstva. Ti zločini izvršeni su u specifičnim (vanrednim) okolnostima, pod širim kontinuiranim kontekstom terora i straha, koji posljedično mogu uticati na “obične” ljude. Da li vanredno stanje može transformisati generičku suštinu ljudskog bića i preobraziti ga/je u hladnokrvnog ubicu, silovatelja, etc.? Da li u tom slučaju možemo, barem u fenomenološkom smislu, definisati počinitelja terminom hostis humanis generis?

Cilj rada: Osnovni cilj ovog rada je rješavanje centralne dilema supranacionalne kriminologije – da li su počinitelji ratnih zločina obični ljudi ili hostis humanis generis?

Metodologija: Istraživanje je provedeno u Kazneno-popravnom zavodu Sarajevo. Kvalitativni podaci su prikupljeni na temelju polu-struktuiranog protokola. Izvršeni su individualni ili grupni intervjui sa psihologom, stražarima i vaspitačima. Ekstrakcija relevantnih podataka izvršena je nakon transkripcije intervjua, a analizirali su se stavovi i narativi respodenata o ratnim zločincima. Biografijski podaci o počiniteljima su prikupljeni na osnovu kodnog instrumenta, a uneseni i analizirani su u programu SPSS v20.

Ograničenja istraživanja (rada): Nemogućnosti analiziranja počinitelja u realnim (ratnim) okolnostima, protok vremena od izvršenja krivičnog djela i limitiranost direktnih i psiholoških analiza počinitelja predstavljaju glavne nedostatke ovoga rada.

Rezultati/generalni zaključak: Počinitelji ratnih zločina nemaju tendenciju da budu habitualni kriminalci – to su obični ljudi „osjetljivi“ na apstraktno zlo i netipične, van- redne, socio-psihološke okolnosti – kakav je i rat.

Opravdanost istraživanja/rada: Empirijskim testiranjem centralnih teorijskih postavki supranacionalne kriminiologije rad pruža evidence based odgovor na pitanje – ko su počinitelji ratnih zločina?

-----------------------------------------------------

Supranational criminology: hostis humanis generis? – Evildoers or ordinary people in extraordinary circumstances

Reason for writing and research problem(s): This paper is inspired by the criminological theories of Alette Smeulers, Arne Johan Vetlesen and Hanne Arendt; they problematize the foundations of criminology – why people do evil? To get a relatively adequate answer to this question it is necessary to detect and reveal who perpetrators of the most serious criminal acts are. The perpetrators of war crimes, crimes against humanity, and genocide are often called hostis humanis generis – the enemies of all mankind. These crimes were committed in specific (extraordinary) circumstances and under the wider context of terror and fear, which probably affects the “ordinary” people. Can an extraordinary condition transform the generic essence of a human being into a cold-blooded killer, rapist, etc.? In that manner, is it possible, in a phenomenological sense, to define the perpetrator as hostis humanis generis?

Aims of the paper (scientific and/ or social): The main goal of this paper is to (re)solve the central dilemma of supranational criminology - whether war crime perpetrators are ordinary people or hostis humanis generis?

Methodology/ Design: The research was conducted in the Penal and Correctional Facility Sarajevo. Qualitative data was gathered by (semi-structured) individual and group interviews of psychologist, guards and prison educators. Interviews were transcribed and relevant data was extracted. Attitudes and narratives of the respodents towards the war criminals were analyzed. The biographical data of the perpetrators was gathered by the coding instrument; it was analyzed in the statistical software SPSS v20.

Research/ Paper limitation: The main limitation of this paper is the inability to analyze perpetrators in real (war) circumstances; it relates to another limitation – timelapse of the date when the crime was committed to the date of verdict. In addition perpetra- tors were not analyzed in vivo and we are not able to analyze “state of mind“ of war criminals.

Results/ Findings: Respondents stated that war criminals are not like “other“ convicts in Sarajevo prison; their behavior, communication and other activities in prison indicate that they do not belong to the prison community. Our descriptive statistical results showed much deeper insights – war criminals are not habitual criminals, they tend to be nonrecidivist and as such they are ordinary people which committed crimes in extraordinary circumstances.

General Conclusion: War criminals do not tend to be habitual criminals – they are ordinary people “sensitive” to abstract evil and untypical, extraordinary, socio-psychological circumstances, such as war.

Research/Paper Validity: Central theoretical assumptions of supranational criminology are empirically tested wherefore this paper provides a evidence-based answer to the question - who are the perpetrators of war crimes?


Keywords


Supranacionalna kriminologija; rat; međunarodno krivično pravo; počinitelji; ratni zločinci; Supranational criminology; war; international criminal law; perpetrators; war criminals

Full Text:

PDF (Hrvatski)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.