SMRT PJEŠAKA U SAOBRAĆAJU: UBISTVO ILI NESRETAN SLUČAJ

nebojša Bojanić

Abstract


Inspiracija za rad i problem koji se radom oslovljava:  Problem stradanja pješaka kao učesnika u saobraćaju aktualizira se svaki put iznova kada dođe do katastrofalnih posljedica u uslovima gradske vožnje. To naročito dolazi do izražaja prilikom prelaska ulice pješaka na zeleno svjetlo, i njihovog stradanja od strane vozača koji nisu prilagodili svoju vožnju stanju i uslovima na cesti. Nije zapamćeno da je u našoj praksi ijedan vozač osuđen za ubistvo, već samo za krivična djela iz oblasti ugrožavanja javnog saobraćaja sa smrtnim posljedicama. Iz ugla kriminalistike pokušaćemo dati prijedlog za mogućnost kvalifikacije pojedinih krivičnih djela iz oblasti javnog saobraćaja kao krivičnih djela ubistva.

Cilj rada: Cilj rada je ukazati na mogućnost procesuiranja vozača za teže krivično djelo, odnosno za krivično djelo ubistva, utvrđivanjem uslova i stanja u kojim se dogodilo stanje pješaka.

Metodologija: Analiza sadržaja.

Ograničenja istraživanja (rada): Istraživanje će se fokusirati na događaje i situaciju u vezi sa bezbjednosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo

Rezultati/generalni zaključak: Određene situacije stradanja pješaka, te stanje osoba koje su upravljale motornim vozilom mogu se kvalifikovati kao ubistva. Time bi se pooštrila i kaznena politika prema počiniocima što bi kao mjera generalne prevencije uticalo na ostale građan i povećalo u određenoj mjeri osjećaj bezbjednosti.

Opravdanost istraživanja/rada: Ovakva analiza i istraživanje do sada nisu rađeni na području naše zemlje niti kantona. Manji broj teških stradanja pješaka izazvao je širu reakciju javnosti. Ipak, tužilaštvo i sudovi u Kantonu Sarajevo nisu dali kvalifikaciju ubistva takvim događajima.

-------------------------------------------------------

Death of pedestrian in traffic: murder or an accident

Reason for writing and research problem(s): The problem of pedestrian fatalities as participant in traffic is actualized every time when catastrophic consequences happen in urban driving conditions. It is unknown in our practice, that any driver was convicted of murder, but only for criminal offenses of endangering public traffic with fatal consequences. From the criminalistics point of view, we try to make a proposal for the possibility of qualification of certain criminal offenses in the field of public traffic as criminal act of murder.

Aims of the paper (scientific and/or social): The aim is to indicate the possibility of prosecuting the driver for a serious criminal offense, i.e. for criminal offense of murder, establishing the terms and conditions under which the state of pedestrian happened.

Methodology/ Design: Content Analysis

Research/ Paper limitation: The research will focus on events and the situation regarding traffic safety in Canton Sarajevo

Results/ Findings/ General Conclusion: Certain situations of pedestrian deaths, as well as the condition of the driver of motorized vehicle, can be qualified as murder. This would also aggravate the criminal policy towards perpetrators, which would, as a measure of general prevention, affect other citizens and to some extent increase the sense of security.

Research/ Paper Validity: Such analysis and research have not been done yet, in our country or cantons. Smaller number of severe pedestrian fatalities caused a broader public reaction. However, the Prosecutor’s Office and the Cantonal Court in Sarajevo did not qualify such events as murder.


Keywords


pješak; ubistvo; stradanje; saobraćaj; zakon; pedestrian; murder; death; traffic; law

Full Text:

PDF (Hrvatski)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.