POSTOJI LI PSIHOLOŠKI PROFIL TERORISTE?

Sabina Alispahić, Bakir Alispahić, Goran Kovačević

Sažetak


Inspiracija za rad i problem(i) koji se radom oslovljava(ju): Da bi se napravila razlika između teroriste i neteroriste, neophodno je istražiti skup psiholoških, socio-ekonomskih, fizičkih, i/ili rasnih karakteristika po kojima se razlikuju jedni od drugih. Odnosno, postavlja se pitanje, kako terorista izgleda, kakva je njegova ličnost, i u kojim okolnostima živi i djeluje?

Ciljevi rada (naučni i/ili društveni): Cilj ovog rada je pokušati odgovoriti na pitanje postoji li jedinstveni psihološki profil teroriste, te ukazati na individualne, grupne i društvene karakteristike koje bi mogle uticati na formiranje ličnosti teroriste.

Metodologija/Dizajn: U ovom radu izvršena je analiza sociodemografskih karakteristika terorista, u skladu sa dosadašnjim istim ili sličnim istraživanjima u ovom polju.

Ograničenja istraživanja/rada: Mnoge metodološke poteškoće i nekonzistentnosti u istraživanjima dovele su do stvaranja kontraverze kad je u pitanju proces profiliranja terorista, stoga bi sve informacije iz postojećih profila terorista trebalo koristiti i interpretirati sa mnogo opreza.

Rezultati/Nalazi: O razmišljanju i ponašanju terorista i terorističkih organizacija toliko se mnogo još ne razumije, djelimično zbog toga što je teroriste vrlo teško intervjuirati, te ostaju nedoumice oko same definicije pojmova terorizam i terorista.

Generalni zaključak: Zaključci provedenih razmatranja o psihološkom profilu teroriste su uglavnom kontradiktorni. Prema većini autora, teroristi se uglavnom ne razlikuju od neterorista prema ličnosti ili nivou mentalnog zdravlja.

Opravdanost istraživanja/rada: Opravdanost rada nalazi se u činjenici da je jako važno razmotriti da li postoji jedinstven profil teroriste kako bi se prilagodile određene preventivne mjere.

-------------------------------------------------------------

IS THERE A PSYCHOLOGICAL PROFILE OF TERRORIST?

Reason for writing and research problem(s): In order to make a difference between terrorists and non-therorists, it is necessary to explore a set of psychological, socio-economic, physical and / or racial characteristics that differ from each other. Namely, the question arises, how does a terrorist look, what is his personality, and under what circumstances does he live and work?

Aims of the paper: The aim of this paper is to try and answer the question of whether there is a unique psychological profile of terrorists and point out the individual, group and social characteristics that could influence the formation of a personality of the terrorist.

Methodology: This paper analyzes sociodemographic characteristics of terrorists in accordance with the same or similar research in this field.

Research/Paper Limitation: Many methodological difficulties and inconsistencies in the research have led to controversies when it comes to profiling terrorists, that said, all information from existing terrorist profiles should be used and interpreted with great caution.

Results / General Conclusion: There is so much to be understood about the thinking and behavior of terrorists and terrorist organizations, partly because terrorists are very difficult to interview, and the confusion about the very definition of terrorism and terrorist terms.

Conclusion: Conclusions of the conducted considerations on the psychological profile of terrorists are mostly contradictory. According to most authors, terrorists do not differ from netheroris to personality or mental health.

Research / Paper Validity: The justification of the work lies in the fact that it is very important to consider whether there is a unique profile of terrorists in order to adapt certain preventive measures.


Ključne riječi


psihološki profil teroriste; terorizam; terorista; terrorist psychological profile; terrorism; terrorist

Cijeli tekst:

PDF

Povratni linkovi

  • Trenutno nema povratnih linkovaCopyright © 2015 - Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, Sarajevo