Država u borbi protiv terorizma

Bakir Alispahić

Sažetak


Kapacitet države za borbu protiv terorizma i srodni mehanizmi ne mogu se posmatrati neovisno o promjenama u savremenom društvu i politici. S obzirom da je terorizam prisutan globalno, on je stvar i međunarodnog prava, pa se države u pogledu prevencija i odgovora na terorizam, moraju ponašati shodno odredbama međunarodnog prava. Država mora konstantno razvijati i unapređivati sisteme prevencije terorizma i drugih oblika nasilja. Pretpostavka je da država već ima razvijene mehanizme prevencije, ali se treba posvetiti i otkrivanju uzroka radi efikasnije borbe protiv terorizma. U radu se navode neki od osnovnih funkcionalnih mehanizama prevencije kao što su granična policija, carina, kontrola robno-novčanih tokova itd., ali se ne zanemaruje direktan i indirektan efekt ‘ideologiziranja’, npr. putem obrazovnih ustanova. Zaključuje se da razvijanje i učvrščivanje demokratskih vrijednosti, uprkos siromaštvu i društvenim razlikama, može onemogućiti razvijanje ideologije terorizma.

Naučno istraživanje na kome se bazira rad, zasniva se analizi, sintezi, indukciji i dedukciji.


Ključne riječi


država ; terorizam ; mehanizam ; preventivan ; društvo ; kontrola ; ideologizacija

Cijeli tekst:

PDF

Povratni linkovi

  • Trenutno nema povratnih linkovaCopyright © 2015 - Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, Sarajevo