HEURISTIČKE I SILOGISTIČKE DETERMINANTE ISTRAŽIVANJA ALIBIJA U KANTONU SARAJEVO

Irma Deljkić

Sažetak


Cilj ovog rada je ukazati na kriminalističke i krivičnoprocesne determinante istraživanja i dokazivanja alibija u Kantonu Sarajevo. U radu se najprije ukazuje na osnovne odrednice kriminalističkih i krivičnoprocesnih sadržaja istraživanja i dokazivanja alibija u pretkrivičnom i krivičnom postupku, gdje se alibi prevashodno definira kao okolnost odsustvovanja i prisustvovanja, a potom i kao specifičan dokaz. Nadalje se iznose rezultati kvantitativnog i kvalitativnog empirijskog istraživanja alibija za krivična djela razbojništva u Kantonu Sarajevo, gdje rezultati kvantitativnog istraživanja pokazuju da je institut alibija zanemaren
kada je riječ o policijskim i pravosudnim organima u Kantonu Sarajevo. Također, dobiveni rezultati ukazuju na to da se u postupku provjeravanja i dokazivanja ovih krivičnih djela, alibi tretira skoro isključivo kao personalni dokaz. Ovakvo tretiranje alibija može imati negativne implikacije glede njegove vrijednosne dimenzije i utvrđivanja materijalne istine. Imajudi u vidu navedeno, ističe se značaj obaveznog provjeravanja alibija prilikom istraživanja krivičnih djela i pronalaska počinilaca istih, te neizostavnog korištenja materijalnih dokaza u procesu njegovog istraživanja i dokazivanja.


Ključne riječi


alibi ; istraživanje ; dokazivanje ; personalni i materijalni dokazi ; Kanton Sarajevo

Cijeli tekst:

PDF

Povratni linkovi

  • Trenutno nema povratnih linkovaCopyright © 2015 - Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, Sarajevo