GEOGRAFSKO PROFILIRANJE POČINILACA U KRIMINALISTIČKOJ ISTRAZI SERIJSKIH KRIVIČNIH DJELA

Aida Cacan

Sažetak


U ovom radu predstavljamo geografsko profiliranje kao savremeni istražni alat pomoću kojeg ovlaštena službena lica identifikuju lokacije počinitelja analizirajući geografsku distribuciju niza počinjene serije zločina te načina na koji je zločin izvršen. Geografsko profiliranje polazi od prikupljanja informacija i činjenica sa
lica mjesta krivičnog događaja, njihove obrade i analiziranja te razmjene informacija i zaključaka o zločinu i počiniocu dok je čitav proces profiliranja i izvođenja zaključaka teorijski uokviren i postuliran u okvire teorija o kriminalnom ponašanju. Ovlaštena službena lica za potrebe profiliranja koriste nekoliko kompjuterskih programa uključujući CrimeStat, Rigel i Dragnet. U radu se nadalje predstavlja program FBI-ViCAP koji pruža istražnu i analitičku podršku svim agencijama za sprovedbu zakona u SAD-u pri rasvjetljavanju serijskih krivičnih djela. Ovaj rad također pruža osnovu za dalju diskusiju o mogućdnostima uključivanja tehnike geografskog profiliranja u praksu kriminalističkog istraživanja u Bosni i Hercegovini.


Ključne riječi


Geografsko profiliranje ; kriminalistička istraga ; serijski počinitelji ; serijska krivična djela

Cijeli tekst:

PDF

Povratni linkovi

  • Trenutno nema povratnih linkovaCopyright © 2015 - Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, Sarajevo