Kazna i nagrada u funkciji resocijalizacije osuđenih lica

Nebojša Macanović, Andrea Stanković

Sažetak


Uslovi izdržavanja zatvorske kazne u kazneno - popravnim ustanovama, razne deprivacije, ograničenja i teškoće, propisane norme, standardi ponašanja i slične pojave, stvaraju odbojnost prema zatvorskoj administraciji, prema konvencionalnom sistemu kontrole i njegovim službenicima. Također, poznato je da osuđenici gledaju na zatvorsko osoblje kao na predstavnike društva, koji su ih osudili, odnosno odbacili i smjestili u inferiorne uslove života. Na toj osnovi se razvija među mnogim osuđenicima i neprijateljstvo prema zatvorskom osoblju, koje može dobiti i karakter negativnog grupnog raspoloženja i otvorenog sukoba, a koji imaju podlogu i u osuđeničkom sistemu vrijednosti, normi i kodeksu ponašanja. Rezultat takve netrpeljivosti i odbojnosti su upravo razni prekršaji koje formalni sistem sankcioniše disciplinskim mjerama. Upravo psihološka atmosfera u kazneno – popravnim ustanovama veoma često zavisi od balansa kažnjavanja i nagrađivanja osuđenih lica. Kazne i nagrade sastavni su dio prevaspitnog tretmana, ali veoma često i neophodne metode i sredstva
od kojih zavisi organizacija i funkcionisanje kazneno – popravnih ustanova. Također, kazne i nagrade su važni faktori koji utiču na proces resocijalizacije, te je upravo i cilj ovoga rada da se uvide svrha, efekti i kriteriji izricanja disciplinskih mjera i nagrada prema osuđenim licima.


Ključne riječi


resocijalizacija ; osuđena lica ; disciplinske kazne ; vanzavodske pogodnosti

Cijeli tekst:

PDF

Povratni linkovi

  • Trenutno nema povratnih linkovaCopyright © 2015 - Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, Sarajevo