IMOVINSKI KRIMINALITET U BOSNI I HERCEGOVINI PREMA ZVANIČNIM STATISTIKAMA

Eldan Mujanović, Darko Datzer, Muhamed Budimlić

Sažetak


Imovina predstavlja jednu od općezaštićenih vrijednosti čije slobodno uživanje je zagarantirano osnovnim pravnim načelima i normama međunarodnog i nacionalnog prava. Sa historijske tačke gledišta, protupravna ponašanja usmjerena otuđenju, ugrožavanju ili oštedenju imovine, imovinskih prava i interesa su oduvijek bila u središtu pažnje u većini društava i kultura. Zbog kontinuiteta njegove zaštite, ali i široke rasprostranjenosti u svim društvenim zajednicama, imovinski kriminalitet se smatra klasičnim, konvencionalnim oblikom kriminaliteta. Budući da se radi o masovnoj pojavi, u procesu izučavanja njegovog stanja i kretanja koristi se, pored drugih izvora podataka, zvanična statistika kriminaliteta, koju se često naziva i najpouzdanijim sredstvom saznanja o kriminalitetu. U radu su izloženi podaci o imovinskom kriminalitetu u Bosni i Hercegovini promatrani kroz prizmu tzv. policijskih i pravosudnih statistika te putem apsolutnih i relativiziranih brojki. Nalazi u radu sugeriraju priličnu konzistentnost imovinskog kriminaliteta u promatranom sedmogodišnjem periodu (2003-2009. godine), te velikom učešću imovinskog kriminaliteta u ukupno registriranoj masi krivičnih djela. Uz navedeno, vrijedan nalaz rada je, unatoč čestim napisima i izvješćima medija o alarmantnom stanju imovinskog kriminaliteta u Bosni i Hercegovini, da prosječna stopa za npr. krađe i razbojništva i razbojničke krađe u Evropi je 3-4 puta veća nego u našoj zemlji, a za prevare 10 i više puta. Iako se ovaj odnos može tumačiti i nekim drugim momentima (naprimjer, drugačijim metodologijama prikupljanja podataka), plauzibilno je za pretpostaviti da stanje u Bosni i Hercegovini sa imovinskim kriminalitetom ipak nije tako loše kakvim se često u laičkoj javnosti prikazuje. Time se potvrdila u kriminologiji i kriminalistici prilično raširena teza o dominaciji imovinskih krivičnih djela u ukupnom kriminalitetu te (vjerovatno) o utjecaju dosta stabilnih makro društvenih faktora na ukupno stanje kriminaliteta.


Ključne riječi


imovinski kriminalitet ; statistika ; regionalne karakteristike kriminaliteta

Cijeli tekst:

PDF

Povratni linkovi

  • Trenutno nema povratnih linkovaCopyright © 2015 - Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, Sarajevo