INFORMACIJSKA PISMENOST I SIGURNOSNA KULTURA MLADIH

Ešrefa Beba Rašidović

Sažetak


U radu se razmatra koncept informacijske pismenosti kao skup znanja i vještina koje bi mladi ljudi trebali usvojiti u najranijem periodu života i obrazovanja kao kulturu razumijevanja informacija u okviru sigurnosne kulture, kako bi se mogli nositi sa preobiljem informacija u svakodnevnom životu, ali i u učenju i obrazovanju. U fokusu je informacijsko ponašanje (Information behavior) i ponašanje pri traženju informacija (Information seeking behavior) studenata/tica i informacijska pismenost, jer se informacijsko ponašanje bavi pojedinačnim koracima koje fizički slijedi neki korisnik/ca informacija, dok se informacijska pismenost bavi kognitivnim i afektivnim aspektima (znanjem /emocijama/ stavovima), koji su potrebni za izvođenje tih koraka. Istaknuto je vrednovanje informacija kao jedan od standarda informacijske pismenosti, koji je u direktnoj vezi sa informacijskom kulturom kao dijelom sigurnosne kulture. Informacijska pismenost je u informacijskom društvu ključno znanje koje pomaže ljudima da prepoznaju, preventivno djeluju i spriječe pojave i ponašanja koja ih mogu ugroziti, što i jeste bit sigurnosne kulture u svim uzrastima i svim društvenim okruženjima.

Ključne riječi


informacijsko društvo ; informacijska pismenost ; sigurnosna kultura ; informacijsko ponašanje ; vrednovanje informacija ; mladi ljudi ; internet generacija ; studenti/ce

Cijeli tekst:

PDF

Povratni linkovi

  • Trenutno nema povratnih linkovaCopyright © 2015 - Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, Sarajevo