Detalji o autoru

Hadžikadunić, Admir

  • Br. 3-4 (2013) - Stručni članak
    Selekcija ljudskih resursa i potencijala za potrebe policije primjenom psiho-motoričkih testova
    Sažetak  PDF
  • Br. 3-4 (2012) - Stručni članak
    SPORT KAO PREVENCIJA OD DESTRUKTIVNOG IZRAŽAVANJE DJECE I OMLADINE
    Sažetak  PDF