Detalji o autoru

Fazlić, Adnan

 • Br. 3-4 (2013) - Pregledni naučni rad
  Istraživanje i dokazivanje neovlaštene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga u Kantonu Sarajevo
  Sažetak  PDF
 • Br. 1-2 (2014) - Prikaz knjige
  Criminology Research Focus - Karen T. Froeling (editor)
  Sažetak  PDF
 • Br. 3-4 (2012) - Izvorni naučni rad
  PRIMJENA DNK ANALIZE U BOSANSKOHERCEGOVAČKOM PRAVOSUDNOM SISTEMU: PREDNOSTI I NEDOSTACI U ODNOSU NA POSTOJEĆU PRAKSU U EVROPI
  Sažetak  PDF
 • Br. 3-4 (2015) - Stručni članak
  KONVENCIONALNI I SUVREMENI PRISTUP PROVOĐENJU RADNJE PREPOZNAVANJA / CONVENTIONAL ANDCONTEMPORARY APPROACH TO EYEWITNESS IDENTIFICATION PERFORMANCE
  Sažetak  PDF
 • Br. 3-4 (2016) - Pregledni naučni rad
  SIMULTANO ILI SEKVENCIJALNO PREPOZNAVANJE? POSTOJI LI ISPRAVAN ODGOVOR?
  Sažetak  PDF