Detalji o autoru

Cacan, Aida

  • Br. 3-4 (2010) - Stručni članak
    GEOGRAFSKO PROFILIRANJE POČINILACA U KRIMINALISTIČKOJ ISTRAZI SERIJSKIH KRIVIČNIH DJELA
    Sažetak  PDF