Detalji o autoru

Omerspahić, Aida

  • Br. 3-4 (2011) - Izvorni naučni rad
    PRELIMINARNO ISPITIVANJE POTENCIJALNOG UTJECAJA NASLJEDNOG FAKTORA NA KRIMINALNO PONAŠANJE U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
    Sažetak  PDF