Detalji o autoru

Pustahija, Almir

 • Br. 3-4 (2014) - Stručni članak
  Privatna sigurnost kao dio globalnog sistema zaštite i najprofitabilnija uslužna djelatnost današnjice
  Sažetak  PDF
 • Br. 1-2 (2013) - Izvorni naučni rad
  Sistem privatne sigurnosti u BiH - predrasude, izazovi i perspektive
  Sažetak  PDF
 • Br. 1-2 (2015) - Stručni članak
  UVOĐENJE TESTIRANJA KONCENTRACIJE ALKOHOLA U KRVI KAO KORAK KA UNAPRJEĐENJU PREVENCIJE NASILNOG PONAŠANJA POSJETILACA SPORTSKIH TAKMIČENJA U BOSNI I HERCEGOVINI / INTRODUCTION OF BLOOD ALCOHOL CONCENTRATION TESTING AS A STEP TOWARDS IMPROVING THE REVENTIO
  Sažetak  PDF
 • Br. 3-4 (2015) - Prikaz knjige
  “SUKOB FUNDAMENTALIZAMA: KRIŽARSKI RATOVI, DŽIHAD I SAVREMENOST” - Tariq Ali / “THE CLASH OF FUNDAMENTALISMS: CRUSADES, JIHADS ANDMODERNITY” - Tariq Ali
  Sažetak  PDF