Detalji o autoru

Smailhodžić, Amina

  • Br. 1-2 (2019) - Pregledni naučni rad
    UTJECAJ ORGANIZIRANOG KRIMINALA NA SIGURNOST DRŽAVA U TRANZICIJI
    Sažetak