Detalji o autoru

Jamaković, Azra

  • Br. 3-4 (2017) - Prikaz knjige
    „PROŠIRENO ODUZIMANJE IMOVINSKE KORISTI PRIBAVLJENE KRIVIČNIM DJELIMA - TEORIJSKI, MEĐUNARODNO-PRAVNI I KOMPARATIVNO-PRAVNI ASPEKTI“, AUTORI – Darko Datzer, Miodrag N. Simonović, Vladimir M. Simonović, Eldan Mujanović, Haris Halilović, Radmila Dragičević-
    Sažetak  PDF