Detalji o autoru

Marjanović, Damir

  • Br. 3-4 (2011) - Izvorni naučni rad
    PRELIMINARNO ISPITIVANJE POTENCIJALNOG UTJECAJA NASLJEDNOG FAKTORA NA KRIMINALNO PONAŠANJE U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
    Sažetak  PDF
  • Br. 3-4 (2012) - Izvorni naučni rad
    PRIMJENA DNK ANALIZE U BOSANSKOHERCEGOVAČKOM PRAVOSUDNOM SISTEMU: PREDNOSTI I NEDOSTACI U ODNOSU NA POSTOJEĆU PRAKSU U EVROPI
    Sažetak  PDF