Detalji o autoru

Rakitovan, Darian

  • Br. 5 (2017): Zbornik radova - Pregledni naučni rad
    MEĐUNARODNA PRAVNA SARADNJA U KRIVIČNIM STVARIMA I NJENA ULOGA U IZGRADNJI EVROPSKOG PROSTORA SLOBODE, SIGURNOSTI I BEZBEDNOSTI
    Sažetak  PDF