Detalji o autoru

Datzer, Darko

 • Br. 1-2 (2013) - Pregledni naučni rad
  Metodologijski izazovi istraživanja i mjerenja korupcije
  Sažetak  PDF
 • Br. 1-2 (2012) - Izvorni naučni rad
  IMOVINSKI KRIMINALITET U BOSNI I HERCEGOVINI PREMA ZVANIČNIM STATISTIKAMA
  Sažetak  PDF
 • Br. 1-2 (2016) - Pregledni naučni rad
  ZNAČAJ KRIMINOLOGIJSKIH ISTRAŽIVANJA ZA SAVREMENU POLITIKU SUPROTSTAVLJANJA KRIMINALITETU
  Sažetak  PDF