Detalji o autoru

Ahmić, Elmedin

  • Br. 1-2 (2013) - Pregledni naučni rad
    Kriminalistički i krivično-pravni aspekt prikupljanja i ocjene dokaza u procesu krivičnog djela pranja novca pred Sudom BiH
    Sažetak  PDF