Detalji o autoru

Sinanović, Elvir

  • Br. 1-2 (2015) - Stručni članak
    KRIVIČNOPRAVNI ASPEKTI RAZBOJNIŠTVA U KRIVIČNOM ZAKONODAVSTVU BOSNE I HERCEGOVINE / CRIMINAL LAW ASPECTS OF RO0BERRY IN CRIMINAL LEGISLATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA)
    Sažetak  PDF
  • Br. 3-4 (2018) - Izvorni naučni rad
    MORFOLOGIJA NEPRAVILNOSTI U IZVRŠENJU BUDŽETA I FINANSIJSKIM IZVJEŠTAJIMA, KORIŠTENJU RESURSA I UPRAVLJANJU DRŽAVNOM IMOVINOM U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
    Sažetak  PDF