Detalji o autoru

Ganić, Emir

  • Br. 3-4 (2014) - Stručni članak
    Privatna sigurnost kao dio globalnog sistema zaštite i najprofitabilnija uslužna djelatnost današnjice
    Sažetak  PDF