Detalji o autoru

Pakšić, Ivan

  • Br. 1-2 (2016) - Prikaz knjige
    “POSEBNI DIO KAZNENOG PRAVA”, PRVO IZDANJE - DAVOR DERENČINOVIĆ / “SPECIAL PART OF CRIMINAL LAW”, FIRST EDITION - DAVOR DERENČINOVIĆ
    Detalji  PDF