Author Details

Milinković, Janja

  • No 3-4 (2018) - Pregledni naučni rad
    PERSPEKTIVE MODELA: MEDIJACIJA IZMEĐU ŽRTVE I MALOLJETNOG POČINITELJA KAZNENOG DJELA U KAZNENOPRAVNOM SISTEMU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
    Abstract  PDF (Hrvatski)