Detalji o autoru

Ahić, Jasmin, Bosna i Hercegovina

  • Br. 1-2 (2019) - Izvorni naučni rad
    SOCIOLOŠKI, POLITOLOŠKI I SIGURNOSNI OSVRT O TIJELU KAO SREDSTVU ZA IZVRŠENJE TERORISTIČKIH AKATA
    Sažetak  PDF