Detalji o autoru

Bajraktarević, Jasna

  • Br. 3-4 (2013) - Stručni članak
    Selekcija ljudskih resursa i potencijala za potrebe policije primjenom psiho-motoričkih testova
    Sažetak  PDF