Detalji o autoru

Kuprešanin, Jelena

  • Br. 1-2 (2016) - Stručni članak
    POLOŽAJ ZAVISNIKA U NEFORMALNOM SISTEMU PENALNIH USTANOVA U REPUBLICI SRPSKOJ
    Sažetak  PDF