Detalji o autoru

Sindik, Joško

  • Br. 3-4 (2015) - Izvorni naučni rad
    SOCIODEMOGRAFSKA OBILJEŽJA I VIKTIMIzACIJAKOD POLICIJSKIH SLUŽBENIKA / OCIODEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS ANDVICTIMIzATION AT POLICE OFFICERS
    Sažetak  PDF
  • Br. 1-2 (2017) - Pregledni naučni rad
    NEKOLIKO PRIMJENA MATEMATIKE U FORENZICI
    Sažetak  PDF