Detalji o autoru

Škrbec, Jure

  • Br. 1-2 (2012) - Pregledni naučni rad
    NADZOR NAD FUNKCIONERSKOM KORUPCIJOM I NJENA ISTRAGA U SLOVENSKOJ REGULATIVI
    Sažetak  PDF