Detalji o autoru

Tadić-Lesko, Karolina

  • Br. 3-4 (2018) - Pregledni naučni rad
    PERSPEKTIVE MODELA: MEDIJACIJA IZMEĐU ŽRTVE I MALOLJETNOG POČINITELJA KAZNENOG DJELA U KAZNENOPRAVNOM SISTEMU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
    Sažetak  PDF