Detalji o autoru

Kapo, Kenan

 • Br. 3-4 (2015) - Prikaz knjige
  “MEĐUNARODNA POLICIJSKA SARADNJA” - Eldan Mujanović / “INTERNATIONAL POLICE COOPERATION” - Eldan Mujanović
  Sažetak  PDF
 • Br. 1-2 (2016) - Stručni članak
  UPRAVNO-PRAVNI OBLICI KONTROLE I NADZORA ZATVORSKIH USTANOVA U BOSNI I HERCEGOVINI
  Sažetak  PDF
 • Br. 1-2 (2017) - Izvorni naučni rad
  OBIM, STRUKTURA I STRAH OD KRIMINALITETA U SUBURBANOJ SREDINI (STUDIJA SLUČAJA OPĆINA VOGOŠĆA)
  Sažetak  PDF