Detalji o autoru

Kapo, Kenan

  • Br. 3-4 (2015) - Prikaz knjige
    “MEĐUNARODNA POLICIJSKA SARADNJA” - Eldan Mujanović / “INTERNATIONAL POLICE COOPERATION” - Eldan Mujanović
    Sažetak  PDF
  • Br. 1-2 (2016) - Stručni članak
    UPRAVNO-PRAVNI OBLICI KONTROLE I NADZORA ZATVORSKIH USTANOVA U BOSNI I HERCEGOVINI
    Sažetak  PDF