Detalji o autoru

Kondor Langer, Mirjana

  • Br. 3-4 (2016) - Izvorni naučni rad
    OBITELJSKA UBOJSTVA: OBILJEŽJA POČINITELJA I ŽRTAVA S OBZIROM NA SPOL POČINITELJA
    Sažetak  PDF