Detalji o autoru

Smajić, Mirza

  • Br. 3-4 (2014) - Pregledni naučni rad
    Transnacionalni organizovani kriminal kao sigurnosna prijetnja u suvremenim uvjetima (sa posebnim osvrtom na BiH)
    Sažetak  PDF