Author Details

Smajić, Mirza

  • No 3-4 (2014) - Pregledni naučni rad
    Transnacionalni organizovani kriminal kao sigurnosna prijetnja u suvremenim uvjetima (sa posebnim osvrtom na BiH)
    Abstract  PDF (Hrvatski)