Detalji o autoru

Kavazović, Muamer

  • Br. 1-2 (2011) - Izvorni naučni rad
    EKSPERIMENTALNO UTVRĐIVANJE STAROSTI TRAGOVA PAPILARNIH LINIJA PRSTIJU KORIŠTENJEM REAGENSA SPR (SMALL PARTICLE REAGENT)
    Sažetak  PDF
  • Br. 1-2 (2015) - Izvorni naučni rad
    KRIMINALISTIČKI SADRŽAJI FORENZIČKIH VJEŠTAČENJA RUKOPISA (STUDIJA SLUČAJA KANTON SARAJEVO 2002.-2007.) / CRIMINALISTICS CONTENTS OF FORENSIC HANDWRITING EXPERTISES (CASE STUDY CANTON SARAJEVO 2002. - 2007.)
    Sažetak  PDF