Detalji o autoru

Kavazović, Muamer

 • Br. 1-2 (2011) - Izvorni naučni rad
  EKSPERIMENTALNO UTVRĐIVANJE STAROSTI TRAGOVA PAPILARNIH LINIJA PRSTIJU KORIŠTENJEM REAGENSA SPR (SMALL PARTICLE REAGENT)
  Sažetak  PDF
 • Br. 1-2 (2015) - Izvorni naučni rad
  KRIMINALISTIČKI SADRŽAJI FORENZIČKIH VJEŠTAČENJA RUKOPISA (STUDIJA SLUČAJA KANTON SARAJEVO 2002.-2007.) / CRIMINALISTICS CONTENTS OF FORENSIC HANDWRITING EXPERTISES (CASE STUDY CANTON SARAJEVO 2002. - 2007.)
  Sažetak  PDF
 • Br. 1-2 (2017) - Pregledni naučni rad
  BAZE PODATAKA U OTKRIVANJU KRIVOTVORENIH DOKUMENATA KAO SREDSTVO U SUPROTSTAVLJANJU TERORIZMU
  Sažetak  PDF
 • Br. 5 (2017): Zbornik radova - Izvorni naučni rad
  MAPIRANJE KRIMINALITETA U BOSNI I HERCEGOVINI - STANJE I PERSPEKTIVE
  Sažetak  PDF
 • Br. 1-2 (2019) - Pregledni naučni rad
  NAČINI IZRAŽAVANJA MIŠLJENJA O IZVRŠENOM VJEŠTAČENJU U KRIMINALISTIČKOJ RUKOPISNOJ IDENTIFIKACIJI
  Sažetak