Detalji o autoru

Selimović, Muharem

  • Br. 3-4 (2015) - Stručni članak
    IMPLEMENTACIJA PROCESNIH ODREDBI KONVENCIJE O KIBERNETIČKOM KRIMINALU U zAKONU O KRIVIČNOM POSTUPKU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE / IMPLEMENTING THE PROCEDURAL PROVISIONS OF THECONVENTION ON CYBERCRIME IN THE CRIMINAL PROCEDURE LAW OF THE FEDERATION OF B
    Sažetak  PDF