Detalji o autoru

Rašidović, Muhidin

  • Br. 1-2 (2017) - Pregledni naučni rad
    BAZE PODATAKA U OTKRIVANJU KRIVOTVORENIH DOKUMENATA KAO SREDSTVO U SUPROTSTAVLJANJU TERORIZMU
    Sažetak  PDF