Detalji o autoru

Šuvalija, Mustafa

  • Br. 3-4 (2013) - Stručni članak
    Selekcija ljudskih resursa i potencijala za potrebe policije primjenom psiho-motoričkih testova
    Sažetak  PDF
  • Br. 1-2 (2015) - Stručni članak
    UVOĐENJE TESTIRANJA KONCENTRACIJE ALKOHOLA U KRVI KAO KORAK KA UNAPRJEĐENJU PREVENCIJE NASILNOG PONAŠANJA POSJETILACA SPORTSKIH TAKMIČENJA U BOSNI I HERCEGOVINI / INTRODUCTION OF BLOOD ALCOHOL CONCENTRATION TESTING AS A STEP TOWARDS IMPROVING THE REVENTIO
    Sažetak  PDF