Detalji o autoru

Smailagić, Nedžad

  • Br. 1-2 (2013) - Prikaz knjige
    Zaštita ljudskih prava u kontekstu istraživanja prekograničnog i međunarodnog kriminala
    Sažetak  PDF