Detalji o autoru

Halilović-Kibrić, Nerma

  • Br. 1-2 (2016) - Prikaz knjige
    “BLISKA ZAŠTITA VIP LIČNOSTI”, ZLATKO MORATIĆ I JASMIN AHIĆ / “VIP CLOSE PROTECTION”, ZLATKO MORATIĆ AND JASMIN AHIĆ
    Detalji  PDF
  • Br. 3-4 (2017) - Pregledni naučni rad
    ULOGA ŽENA U TERORIZMU KROZ PRIZMU TEORIJE LIJEVOG REALIZMA I FEMINISTIČKE TEORIJE
    Sažetak  PDF