Detalji o autoru

Kadribašić, Nermin

  • Br. 1-2 (2018) - Pregledni naučni rad
    UPRAVLJANJE IMOVINOM STEČENOM KRIVIČNIM DJELIMA U MEĐUNARODNOM I POREDBENOM PRAVU
    Sažetak  PDF