Detalji o autoru

Veić, Petar

  • Br. 1-2 (2014) - Stručni članak
    Značaj privatne zaštite za sigurnost građana u lokalnoj zajednici
    Sažetak  PDF
  • Br. 3-4 (2016) - Pregledni naučni rad
    NORMATIVNI I NEKI DRUGI FAKTORI KOJI UTJEČU NA VJERODOSTOJNOST ISKAZA VJEŠTAKA
    Sažetak  PDF