Detalji o autoru

Tatalović-Vorkapić, Sanja

  • Br. 3-4 (2012) - Izvorni naučni rad
    SAMOPERCEPCIJA SOCIJALNOG PONAŠANJA KAO PREDIKTOR STAVA PREMA OBRASCU PONAŠANJA U SOCIJALNIM SUKOBIMA ADOLESCENATA
    Sažetak  PDF