Detalji o autoru

Franjić, Siniša

  • Br. 3-4 (2012) - Stručni članak
    INKRIMINIRANJE NEKIH KAZNENIH DJELA IZ PODRUČJA RAČUNALNOG KRIMINALITETA U REPUBLICI HRVATSKOJ
    Sažetak  PDF
  • Br. 3-4 (2015) - Stručni članak
    GENEZA RAČUNALNOG KRIMINALITETA / GENESIS OF COMPUTER CRIMINALITY
    Sažetak  PDF