Detalji o autoru

Miličević, Slobodanka

  • Br. 3-4 (2012) - Prikaz
    MEĐUNARODNA NAUČNOSTRUČNA KONFERENCIJA „SUZBIJANJE KRIMINALA I EVROPSKE INTEGRACIJE, S OSVRTOM NA VISOKOTEHNOLOŠKI KRIMINAL“
    Sažetak  PDF