Index naslova


 
Broj časopisa Naslov
 
Br. 3-4 (2014) Alkohol kao uzrok saobraćajnih nesreća u Kantonu Sarajevo Sažetak   PDF
Nebojša Bojanić, Irma Deljkić, Vladanka Baričanin
 
Br. 5 (2017): Zbornik radova ASISTENCIJA ŽRTVAMA TRGOVINE LJUDIMA KROZ PRIZMU DRŽAVNOG REFERALNOG MEHANIZMA U BOSNI I HERCEGOVINI Sažetak   PDF
Samira Hunček
 
Br. 5-6 (2015): CRIMINAL JUSTICE ISSUES ASSESSMENT AND TREATMENT OF WAR TRAUMA Sažetak   PDF
Laurence Armand French, Goran Kovačević, Lidija Nikolić-Nikačević, Bakir Alispahić
 
Br. 5-6 (2015): CRIMINAL JUSTICE ISSUES ASSESSMENT OF COMPLIANCE OF THE CRIMINAL CODES IN BOSNIA AND HERZEGOVINA WITH THE COUNCIL OF EUROPE CYBERCRIME CONVENTION Sažetak   PDF
Arben Murtezić
 
Br. 3-4 (2017) „PROŠIRENO ODUZIMANJE IMOVINSKE KORISTI PRIBAVLJENE KRIVIČNIM DJELIMA - TEORIJSKI, MEĐUNARODNO-PRAVNI I KOMPARATIVNO-PRAVNI ASPEKTI“, AUTORI – Darko Datzer, Miodrag N. Simonović, Vladimir M. Simonović, Eldan Mujanović, Haris Halilović, Radmila Dragičević- Sažetak   PDF
Azra Jamaković
 
Br. 1-2 (2015) “A WAR ON TERROR? THE EUROPEAN STANCE ON A NEW THREAT, CHANGING LAWS AND HUMAN RIGHTS IMPLICATIONS”, Sažetak   PDF
Edita Hasković
 
Br. 1-2 (2016) “BLISKA ZAŠTITA VIP LIČNOSTI”, ZLATKO MORATIĆ I JASMIN AHIĆ / “VIP CLOSE PROTECTION”, ZLATKO MORATIĆ AND JASMIN AHIĆ Detalji   PDF
Nerma Halilović-Kibrić
 
Br. 3-4 (2015) “EKONOMIKA KRIMINALA” - Harold Winter / “THE ECONOMICS OF CRIME” - Harold Winter Sažetak   PDF
Emir Efendić
 
Br. 3-4 (2016) “KRIMINAL BIJELOG OVRATNIKA: PERSPEKTIVA MOGUĆNOSTI”, AUTORI MICHAEL L. BENSON I SALLY S. SIMPSON Sažetak   PDF
Mirsad Hamidić
 
Br. 1-2 (2016) “KRIVIČNO PRAVOSUĐE - BORBA PROTIV KRIMINALITETA I PREVENCIJA KRIMINALITETA” - MICHAEL NEWTON / “CRIMINAL JUSTICE - CRIME FIGHTING AND CRIME PREVENTION”- MICHAEL NEWTON Detalji   PDF
Sedin Lakača
 
Br. 3-4 (2015) “MEĐUNARODNA POLICIJSKA SARADNJA” - Eldan Mujanović / “INTERNATIONAL POLICE COOPERATION” - Eldan Mujanović Sažetak   PDF
Kenan Kapo
 
Br. 1-2 (2016) “POSEBNI DIO KAZNENOG PRAVA”, PRVO IZDANJE - DAVOR DERENČINOVIĆ / “SPECIAL PART OF CRIMINAL LAW”, FIRST EDITION - DAVOR DERENČINOVIĆ Detalji   PDF
Ivan Pakšić
 
Br. 3-4 (2016) “SEKSTING I MLADI “, AUTORI THOMAS CROFT, MURRAY LEE, ALYCE MCGOVERN I SANJA MILIVOJEVIĆ Sažetak   PDF
Sandra Kobajica
 
Br. 3-4 (2015) “SUKOB FUNDAMENTALIZAMA: KRIŽARSKI RATOVI, DŽIHAD I SAVREMENOST” - Tariq Ali / “THE CLASH OF FUNDAMENTALISMS: CRUSADES, JIHADS ANDMODERNITY” - Tariq Ali Sažetak   PDF
Almir Pustahija
 
Br. 3-4 (2016) “UNAPRIJEĐENO KRIMINALISTIČKO ISTRAŽIVANJE I OBAVJEŠTAJNE OPERACIJE”, AUTOR ROBERT GIROD Sažetak   PDF
Ivan Džepina
 
Br. 1-2 (2017) BAZE PODATAKA U OTKRIVANJU KRIVOTVORENIH DOKUMENATA KAO SREDSTVO U SUPROTSTAVLJANJU TERORIZMU Sažetak   PDF
Muamer Kavazović, Nebojša Bojanić, Muhidin Rašidović
 
Br. 3-4 (2011) BEZBJEDNOSNI ASPEKTI DJELOVANJA DESTRUKTIVNIH SEKTI Sažetak   PDF
Marko Srdanović
 
Br. 5 (2017): Zbornik radova BORBA PROTIV TERORIZMA U BOSNI I HERCEGOVINI – FUNKCIJA POLICIJSKIH AGENCIJA ILI OBAVJEŠTAJNE ZAJEDNICE Sažetak   PDF
Anel Ramić, Enis Džanić
 
Br. 5-6 (2011): Criminal Justice Issues CHALLENGES IN CONDUCTING PRISON RESEARCH Sažetak   PDF
Marija Lučić-Ćatić
 
Br. 5-6 (2014): Criminal justice issues CONCENTRATION CAMP RITUALS: AN EXTREME CASE OF INSECURITY Sažetak   PDF
Goran Bašić
 
Br. 1-2 (2014) Criminology Research Focus - Karen T. Froeling (editor) Sažetak   PDF
Adnan Fazlić
 
Br. 1-2 (2013) Devijantne pojave i socijalna kontrola Sažetak   PDF
Nevzet Veladžić
 
Br. 3-4 (2012) DJECA KAO IZVORI INFORMACIJA O KRIMINALNOM DOGAĐAJU Sažetak   PDF
Duško Modly, Nebojša Bojanić
 
Br. 5-6 (2012): Criminal Justice Issues DRAMA-CLUB AS INOVATION IN EDUCATIONAL WORK WITH MINOR DELINQUENTS Sažetak   PDF
Nebojša Macanović
 
Br. 1-2 (2014) Država u borbi protiv terorizma Sažetak   PDF
Bakir Alispahić
 
Br. 5-6 (2012): Criminal Justice Issues Editorial Sažetak   PDF
Elmedin Muratbegović
 
Br. 5-6 (2014): Criminal justice issues Editorial Sažetak   PDF
Eldan Mujanović
 
Br. 5-6 (2015): CRIMINAL JUSTICE ISSUES EDITORIAL Detalji   PDF
Eldan Mujanović
 
Br. 5-6 (2011): Criminal Justice Issues Editorials Sažetak   PDF
Elmedin Muratbegović
 
Br. 5-6 (2011): Criminal Justice Issues Editorials Sažetak   PDF
Carrie Leonetti
 
Br. 5 (2017): Zbornik radova EFEKTIVNI PROGRAMI PREVENCIJE ZLOUPOTREBE DROGA Sažetak   PDF
Ivana Radovanović, Bojan Marković
 
Br. 1-2 (2011) EKSPERIMENTALNO UTVRĐIVANJE STAROSTI TRAGOVA PAPILARNIH LINIJA PRSTIJU KORIŠTENJEM REAGENSA SPR (SMALL PARTICLE REAGENT) Sažetak   PDF
Muamer Kavazović, Samil Hasanbašić
 
Br. 1-2 (2013) Evropski nalog za hapšenje i predaju kao supstitut ekstradicije u EU Sažetak   PDF
Željko Nikač, Nedžad Korajlić, Maida Bećirović
 
Br. 5 (2017): Zbornik radova EVROPSKO KONVENCIJSKO PRAVO I POLICIJA Sažetak   PDF
Ahmed Bjelopoljak
 
Br. 5-6 (2015): CRIMINAL JUSTICE ISSUES FIFTEENTH EUROPEAN SOCIETY OF CRIMINOLOGY CONFERENCE IN PERSPECTIVE OF ESC FELLOWSHIP RECIPIENT Sažetak   PDF
Srđan Vujović
 
Br. 5-6 (2011): Criminal Justice Issues FORMAL MANIFESTATIONS OF ORGANIZED CRIME IN BOSNIA AND HERZEGOVINA Sažetak   PDF
Mile Šikman
 
Br. 1-2 (2013) Funkcionalni imuniteti od krivične jurisdikcije Sažetak   PDF
Sakib Softić
 
Br. 3-4 (2015) GENEZA RAČUNALNOG KRIMINALITETA / GENESIS OF COMPUTER CRIMINALITY Sažetak   PDF
Siniša Franjić
 
Br. 3-4 (2010) GEOGRAFSKO PROFILIRANJE POČINILACA U KRIMINALISTIČKOJ ISTRAZI SERIJSKIH KRIVIČNIH DJELA Sažetak   PDF
Aida Cacan
 
Br. 3-4 (2010) HEURISTIČKE I SILOGISTIČKE DETERMINANTE ISTRAŽIVANJA ALIBIJA U KANTONU SARAJEVO Sažetak   PDF
Irma Deljkić
 
Br. 1-2 (2012) IMOVINSKI KRIMINALITET U BOSNI I HERCEGOVINI PREMA ZVANIČNIM STATISTIKAMA Sažetak   PDF
Eldan Mujanović, Darko Datzer, Muhamed Budimlić
 
Br. 3-4 (2015) IMPLEMENTACIJA PROCESNIH ODREDBI KONVENCIJE O KIBERNETIČKOM KRIMINALU U zAKONU O KRIVIČNOM POSTUPKU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE / IMPLEMENTING THE PROCEDURAL PROVISIONS OF THECONVENTION ON CYBERCRIME IN THE CRIMINAL PROCEDURE LAW OF THE FEDERATION OF B Sažetak   PDF
Muharem Selimović
 
Br. 3-4 (2012) INFORMACIJSKA PISMENOST I SIGURNOSNA KULTURA MLADIH Sažetak   PDF
Ešrefa Beba Rašidović
 
Br. 3-4 (2012) INKRIMINIRANJE NEKIH KAZNENIH DJELA IZ PODRUČJA RAČUNALNOG KRIMINALITETA U REPUBLICI HRVATSKOJ Sažetak   PDF
Siniša Franjić
 
Br. 3-4 (2013) Istraživanje i dokazivanje neovlaštene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga u Kantonu Sarajevo Sažetak   PDF
Irma Deljkić, Adnan Fazlić, Admir Vatreš
 
Br. 5 (2017): Zbornik radova IZAZOV ISLAMSKE ZAJEDNICE NA KOSOVU SA TEKFIRISTIČKOM IDEOLOGIJOM U PERIODU 1999-2016 Sažetak   PDF
Fidair Berisha
 
Br. 1-2 (2011) JAVNO – PRIVATNO PARTNERSTVO U OBLASTI SIGURNOSTI U BiH Sažetak   PDF
Jasmin Ahić
 
Br. 3-4 (2014) Kazna i nagrada u funkciji resocijalizacije osuđenih lica Sažetak   PDF
Nebojša Macanović, Andrea Stanković
 
Br. 5 (2017): Zbornik radova KLASIFIKACIJA MALICIOZNIH AKTIVNOSTI U SAJBER PROSTORU I ORGANIZACIJA SAJBER BEZBEDNOSTI U REPUBLICI SRBIJI Sažetak   PDF
Milan Milošević, Goran Matić, Milan Miljković
 
Br. 3-4 (2013) Ključne pretpostavke za sinhronizaciju rada bezbjednosne zajednice Bosne i Heregovine Sažetak   PDF
Zoran Kovačević
 
1 - 50 od 182 stavke/a 1 2 3 4 > >>