Index naslova


 
Broj časopisa Naslov
 
Br. 3-4 (2014) Alkohol kao uzrok saobraćajnih nesreća u Kantonu Sarajevo Sažetak   PDF
Nebojša Bojanić, Irma Deljkić, Vladanka Baričanin
 
Br. 1-2 (2015) “A WAR ON TERROR? THE EUROPEAN STANCE ON A NEW THREAT, CHANGING LAWS AND HUMAN RIGHTS IMPLICATIONS”, Sažetak   PDF
Edita Hasković
 
Br. 1-2 (2016) “BLISKA ZAŠTITA VIP LIČNOSTI”, ZLATKO MORATIĆ I JASMIN AHIĆ / “VIP CLOSE PROTECTION”, ZLATKO MORATIĆ AND JASMIN AHIĆ Detalji   PDF
Nerma Halilović-Kibrić
 
Br. 3-4 (2015) “EKONOMIKA KRIMINALA” - Harold Winter / “THE ECONOMICS OF CRIME” - Harold Winter Sažetak   PDF
Emir Efendić
 
Br. 3-4 (2016) “KRIMINAL BIJELOG OVRATNIKA: PERSPEKTIVA MOGUĆNOSTI”, AUTORI MICHAEL L. BENSON I SALLY S. SIMPSON Sažetak   PDF
Mirsad Hamidić
 
Br. 1-2 (2016) “KRIVIČNO PRAVOSUĐE - BORBA PROTIV KRIMINALITETA I PREVENCIJA KRIMINALITETA” - MICHAEL NEWTON / “CRIMINAL JUSTICE - CRIME FIGHTING AND CRIME PREVENTION”- MICHAEL NEWTON Detalji   PDF
Sedin Lakača
 
Br. 3-4 (2015) “MEĐUNARODNA POLICIJSKA SARADNJA” - Eldan Mujanović / “INTERNATIONAL POLICE COOPERATION” - Eldan Mujanović Sažetak   PDF
Kenan Kapo
 
Br. 1-2 (2016) “POSEBNI DIO KAZNENOG PRAVA”, PRVO IZDANJE - DAVOR DERENČINOVIĆ / “SPECIAL PART OF CRIMINAL LAW”, FIRST EDITION - DAVOR DERENČINOVIĆ Detalji   PDF
Ivan Pakšić
 
Br. 3-4 (2016) “SEKSTING I MLADI “, AUTORI THOMAS CROFT, MURRAY LEE, ALYCE MCGOVERN I SANJA MILIVOJEVIĆ Sažetak   PDF
Sandra Kobajica
 
Br. 3-4 (2015) “SUKOB FUNDAMENTALIZAMA: KRIŽARSKI RATOVI, DŽIHAD I SAVREMENOST” - Tariq Ali / “THE CLASH OF FUNDAMENTALISMS: CRUSADES, JIHADS ANDMODERNITY” - Tariq Ali Sažetak   PDF
Almir Pustahija
 
Br. 3-4 (2016) “UNAPRIJEĐENO KRIMINALISTIČKO ISTRAŽIVANJE I OBAVJEŠTAJNE OPERACIJE”, AUTOR ROBERT GIROD Sažetak   PDF
Ivan Džepina
 
Br. 3-4 (2011) BEZBJEDNOSNI ASPEKTI DJELOVANJA DESTRUKTIVNIH SEKTI Sažetak   PDF
Marko Srdanović
 
Br. 5-6 (2011): Criminal Justice Issues CHALLENGES IN CONDUCTING PRISON RESEARCH Sažetak   PDF
Marija Lučić-Ćatić
 
Br. 5-6 (2014): Criminal justice issues CONCENTRATION CAMP RITUALS: AN EXTREME CASE OF INSECURITY Sažetak   PDF
Goran Bašić
 
Br. 1-2 (2014) Criminology Research Focus - Karen T. Froeling (editor) Sažetak   PDF
Adnan Fazlić
 
Br. 1-2 (2013) Devijantne pojave i socijalna kontrola Sažetak   PDF
Nevzet Veladžić
 
Br. 3-4 (2012) DJECA KAO IZVORI INFORMACIJA O KRIMINALNOM DOGAĐAJU Sažetak   PDF
Duško Modly, Nebojša Bojanić
 
Br. 5-6 (2012): Criminal Justice Issues DRAMA-CLUB AS INOVATION IN EDUCATIONAL WORK WITH MINOR DELINQUENTS Sažetak   PDF
Nebojša Macanović
 
Br. 1-2 (2014) Država u borbi protiv terorizma Sažetak   PDF
Bakir Alispahić
 
Br. 5-6 (2012): Criminal Justice Issues Editorial Sažetak   PDF
Elmedin Muratbegović
 
Br. 5-6 (2014): Criminal justice issues Editorial Sažetak   PDF
Eldan Mujanović
 
Br. 5-6 (2011): Criminal Justice Issues Editorials Sažetak   PDF
Elmedin Muratbegović
 
Br. 5-6 (2011): Criminal Justice Issues Editorials Sažetak   PDF
Carrie Leonetti
 
Br. 1-2 (2011) EKSPERIMENTALNO UTVRĐIVANJE STAROSTI TRAGOVA PAPILARNIH LINIJA PRSTIJU KORIŠTENJEM REAGENSA SPR (SMALL PARTICLE REAGENT) Sažetak   PDF
Muamer Kavazović, Samil Hasanbašić
 
Br. 1-2 (2013) Evropski nalog za hapšenje i predaju kao supstitut ekstradicije u EU Sažetak   PDF
Željko Nikač, Nedžad Korajlić, Maida Bećirović
 
Br. 5-6 (2011): Criminal Justice Issues FORMAL MANIFESTATIONS OF ORGANIZED CRIME IN BOSNIA AND HERZEGOVINA Sažetak   PDF
Mile Šikman
 
Br. 1-2 (2013) Funkcionalni imuniteti od krivične jurisdikcije Sažetak   PDF
Sakib Softić
 
Br. 3-4 (2015) GENEZA RAČUNALNOG KRIMINALITETA / GENESIS OF COMPUTER CRIMINALITY Sažetak   PDF
Siniša Franjić
 
Br. 3-4 (2010) GEOGRAFSKO PROFILIRANJE POČINILACA U KRIMINALISTIČKOJ ISTRAZI SERIJSKIH KRIVIČNIH DJELA Sažetak   PDF
Aida Cacan
 
Br. 3-4 (2010) HEURISTIČKE I SILOGISTIČKE DETERMINANTE ISTRAŽIVANJA ALIBIJA U KANTONU SARAJEVO Sažetak   PDF
Irma Deljkić
 
Br. 1-2 (2012) IMOVINSKI KRIMINALITET U BOSNI I HERCEGOVINI PREMA ZVANIČNIM STATISTIKAMA Sažetak   PDF
Eldan Mujanović, Darko Datzer, Muhamed Budimlić
 
Br. 3-4 (2015) IMPLEMENTACIJA PROCESNIH ODREDBI KONVENCIJE O KIBERNETIČKOM KRIMINALU U zAKONU O KRIVIČNOM POSTUPKU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE / IMPLEMENTING THE PROCEDURAL PROVISIONS OF THECONVENTION ON CYBERCRIME IN THE CRIMINAL PROCEDURE LAW OF THE FEDERATION OF B Sažetak   PDF
Muharem Selimović
 
Br. 3-4 (2012) INFORMACIJSKA PISMENOST I SIGURNOSNA KULTURA MLADIH Sažetak   PDF
Ešrefa Beba Rašidović
 
Br. 3-4 (2012) INKRIMINIRANJE NEKIH KAZNENIH DJELA IZ PODRUČJA RAČUNALNOG KRIMINALITETA U REPUBLICI HRVATSKOJ Sažetak   PDF
Siniša Franjić
 
Br. 3-4 (2013) Istraživanje i dokazivanje neovlaštene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga u Kantonu Sarajevo Sažetak   PDF
Irma Deljkić, Adnan Fazlić, Admir Vatreš
 
Br. 1-2 (2011) JAVNO – PRIVATNO PARTNERSTVO U OBLASTI SIGURNOSTI U BiH Sažetak   PDF
Jasmin Ahić
 
Br. 3-4 (2014) Kazna i nagrada u funkciji resocijalizacije osuđenih lica Sažetak   PDF
Nebojša Macanović, Andrea Stanković
 
Br. 3-4 (2013) Ključne pretpostavke za sinhronizaciju rada bezbjednosne zajednice Bosne i Heregovine Sažetak   PDF
Zoran Kovačević
 
Br. 3-4 (2015) KONVENCIONALNI I SUVREMENI PRISTUP PROVOĐENJU RADNJE PREPOZNAVANJA / CONVENTIONAL ANDCONTEMPORARY APPROACH TO EYEWITNESS IDENTIFICATION PERFORMANCE Sažetak   PDF
Adnan Fazlić
 
Br. 3-4 (2016) KRETANJE STOPE SAMOUBISTAVA U REPUBLICI SRPSKOJ Sažetak   PDF
Nebojša Bojanić, Marko Srdanović, Darko Marinković
 
Br. 1-2 (2013) Kriminalistički i krivično-pravni aspekt prikupljanja i ocjene dokaza u procesu krivičnog djela pranja novca pred Sudom BiH Sažetak   PDF
Almin Dautbegović, Elmedin Ahmić
 
Br. 1-2 (2014) Kriminalističko-forenzički značaj stalnih očnjaka u identifikaciji i određivanju spola Sažetak   PDF
Belma Muhamedagić, Nermin Sarajlić, Eldan Mujanović, Lejla Muhamedagić
 
Br. 1-2 (2015) KRIMINALISTIČKI SADRŽAJI FORENZIČKIH VJEŠTAČENJA RUKOPISA (STUDIJA SLUČAJA KANTON SARAJEVO 2002.-2007.) / CRIMINALISTICS CONTENTS OF FORENSIC HANDWRITING EXPERTISES (CASE STUDY CANTON SARAJEVO 2002. - 2007.) Sažetak   PDF
Muamer Kavazović
 
Br. 1-2 (2015) KRIVIČNOPRAVNI ASPEKTI RAZBOJNIŠTVA U KRIVIČNOM ZAKONODAVSTVU BOSNE I HERCEGOVINE / CRIMINAL LAW ASPECTS OF RO0BERRY IN CRIMINAL LEGISLATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA) Sažetak   PDF
Elvir Sinanović
 
Br. 3-4 (2012) MEĐUNARODNA NAUČNOSTRUČNA KONFERENCIJA „SUZBIJANJE KRIMINALA I EVROPSKE INTEGRACIJE, S OSVRTOM NA VISOKOTEHNOLOŠKI KRIMINAL“ Sažetak   PDF
Slobodanka Miličević, Srđan Vujović
 
Br. 1-2 (2013) Međunarodna jurisdikcija u krivičnim stvarima Sažetak   PDF
Sakib Softić
 
Br. 3-4 (2014) Metodologija kriznog komuniciranja i analitika medijskih iskaza Sažetak   PDF
Srđan Milašinović, Zoran Jevtović
 
Br. 1-2 (2013) Metodologijski izazovi istraživanja i mjerenja korupcije Sažetak   PDF
Darko Datzer
 
Br. 3-4 (2012) MLADI I NASILJE: IZMEĐU PERCEPCIJE I REALNOSTI Sažetak   PDF
Irma Kovčo-Vukadin
 
Br. 1-2 (2012) NADZOR NAD FUNKCIONERSKOM KORUPCIJOM I NJENA ISTRAGA U SLOVENSKOJ REGULATIVI Sažetak   PDF
Bojan Tičar, Bojan Dobovšek, Jure Škrbec, Samo Medvešek
 
1 - 50 od 123 stavke/a 1 2 3 > >>