Index naslova


 
Broj časopisa Naslov
 
Br. 3-4 (2015) KONVENCIONALNI I SUVREMENI PRISTUP PROVOĐENJU RADNJE PREPOZNAVANJA / CONVENTIONAL ANDCONTEMPORARY APPROACH TO EYEWITNESS IDENTIFICATION PERFORMANCE Sažetak   PDF
Adnan Fazlić
 
Br. 5 (2017): Zbornik radova KORELACIJA KORPORATIVNE I NACIONALNE BEZBJEDNOSTI Sažetak   PDF
Marjan Marjanović, Danilo Ćupić
 
Br. 3-4 (2016) KRETANJE STOPE SAMOUBISTAVA U REPUBLICI SRPSKOJ Sažetak   PDF
Nebojša Bojanić, Marko Srdanović, Darko Marinković
 
Br. 1-2 (2013) Kriminalistički i krivično-pravni aspekt prikupljanja i ocjene dokaza u procesu krivičnog djela pranja novca pred Sudom BiH Sažetak   PDF
Almin Dautbegović, Elmedin Ahmić
 
Br. 1-2 (2014) Kriminalističko-forenzički značaj stalnih očnjaka u identifikaciji i određivanju spola Sažetak   PDF
Belma Muhamedagić, Nermin Sarajlić, Eldan Mujanović, Lejla Muhamedagić
 
Br. 5 (2017): Zbornik radova KRIMINALISTIČKI I KRIVIČNO PROCESNI ASPEKTI TAJNOG NADZORA I SNIMANJA KOMUNIKACIJA U BOSNI I HERCEGOVINI Sažetak   PDF
Željko Kršić
 
Br. 1-2 (2015) KRIMINALISTIČKI SADRŽAJI FORENZIČKIH VJEŠTAČENJA RUKOPISA (STUDIJA SLUČAJA KANTON SARAJEVO 2002.-2007.) / CRIMINALISTICS CONTENTS OF FORENSIC HANDWRITING EXPERTISES (CASE STUDY CANTON SARAJEVO 2002. - 2007.) Sažetak   PDF
Muamer Kavazović
 
Br. 1-2 (2015) KRIVIČNOPRAVNI ASPEKTI RAZBOJNIŠTVA U KRIVIČNOM ZAKONODAVSTVU BOSNE I HERCEGOVINE / CRIMINAL LAW ASPECTS OF RO0BERRY IN CRIMINAL LEGISLATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA) Sažetak   PDF
Elvir Sinanović
 
Br. 5 (2017): Zbornik radova MAPIRANJE KRIMINALITETA U BOSNI I HERCEGOVINI - STANJE I PERSPEKTIVE Sažetak   PDF
Muhamed Budimlić, Muamer Kavazović, Predrag Puharić, Sandra Kobajica
 
Br. 3-4 (2012) MEĐUNARODNA NAUČNOSTRUČNA KONFERENCIJA „SUZBIJANJE KRIMINALA I EVROPSKE INTEGRACIJE, S OSVRTOM NA VISOKOTEHNOLOŠKI KRIMINAL“ Sažetak   PDF
Slobodanka Miličević, Srđan Vujović
 
Br. 5 (2017): Zbornik radova MEĐUNARODNA PRAVNA SARADNJA U KRIVIČNIM STVARIMA I NJENA ULOGA U IZGRADNJI EVROPSKOG PROSTORA SLOBODE, SIGURNOSTI I BEZBEDNOSTI Sažetak   PDF
Călin Berar, Darian Rakitovan
 
Br. 1-2 (2013) Međunarodna jurisdikcija u krivičnim stvarima Sažetak   PDF
Sakib Softić
 
Br. 3-4 (2014) Metodologija kriznog komuniciranja i analitika medijskih iskaza Sažetak   PDF
Srđan Milašinović, Zoran Jevtović
 
Br. 1-2 (2013) Metodologijski izazovi istraživanja i mjerenja korupcije Sažetak   PDF
Darko Datzer
 
Br. 3-4 (2012) MLADI I NASILJE: IZMEĐU PERCEPCIJE I REALNOSTI Sažetak   PDF
Irma Kovčo-Vukadin
 
Br. 1-2 (2012) NADZOR NAD FUNKCIONERSKOM KORUPCIJOM I NJENA ISTRAGA U SLOVENSKOJ REGULATIVI Sažetak   PDF
Bojan Tičar, Bojan Dobovšek, Jure Škrbec, Samo Medvešek
 
Br. 5 (2017): Zbornik radova NASILJE NAD DJECOM I MEĐU DJECOM U DOMOVIMA ZA DJECU BEZ RODITELJSKOG STARANJA U BOSNI I HERCEGOVINI Sažetak   PDF
Elmedin Muratbegović, Dragana Bulić, Muhamed Budimlić
 
Br. 5 (2017): Zbornik radova NEDOSTACI KAZNENE POLITIKE TUŽITELJSTVA BIH I SUDA BIH U SLUČAJEVIMA ZLOČINA IZ MRŽNJE I GOVORA MRŽNJE Sažetak   PDF
Marija Lučić-Ćatić, Dina Bajraktarević Pajević
 
Br. 5-6 (2012): Criminal Justice Issues NEIGHBORHOOD SOCIAL DISORDER AND FEELINGS OF SAFETY IN PRISTINE Sažetak   PDF
Elmedin Muratbegović, Muhamed Budimlić, Fahrudin Memić
 
Br. 5 (2017): Zbornik radova NEKA OBILJEŽJA SISTEMA SUZBIJANJA ŠUMSKIH KRAĐA U KANTONU SARAJEVO Sažetak   PDF
Muhamed Budimlić, Emira Žigić
 
Br. 3-4 (2015) NEKE ODREDNICE POLICIJSKOG ISPITIVANJA OSUMNJIČENIH OSOBA U PRAKSI MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA SREDNJOBOSANSKOG KANTONA / DETERMINANTS OF POLICE INTERROGATION WITHIN THE PRACTICE OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFAIRS OF CENTRAL BOSNIA CANTON Sažetak   PDF
Irma Deljkić, Ivan Džepina
 
Br. 1-2 (2017) NEKI ASPEKTI STRATEGIJE KRIMINALISTIČKOG ISTRAŽIVANJA OSUMNJIČENIKA ZA KAZNENA DJELA UBOJSTVA Sažetak   PDF
Josip Pavliček, Robert Prpić
 
Br. 1-2 (2013) Neki aspekti suicida na području Federacije BiH u periodu 2007. - 2011. godina Sažetak   PDF
Alisabri Šabani, Nebojša Bojanić
 
Br. 1-2 (2017) NEKOLIKO PRIMJENA MATEMATIKE U FORENZICI Sažetak   PDF
Selman Repišti, Joško Sindik
 
Br. 3-4 (2016) NORMATIVNI I NEKI DRUGI FAKTORI KOJI UTJEČU NA VJERODOSTOJNOST ISKAZA VJEŠTAKA Sažetak   PDF
Petar Veić
 
Br. 1-2 (2013) Nove perspektive Sažetak   PDF
Goran Kovačević
 
Br. 3-4 (2013) O organskoj vezi siromaštva, migracija i trgovine ljudima Sažetak   PDF
Alisabri Šabani, Goran Kovačević
 
Br. 1-2 (2010) OBAVJEŠTAJNI CIKLUS U OBAVJEŠTAJNIM AGENCIJAMA Sažetak   PDF
Dragan Korać
 
Br. 3-4 (2017) OBILJEŽJA POČINITELJA IMOVINSKOGA KRIMINALITETA U KANTONU SARAJEVO Sažetak   PDF
Darko Datzer, Eldan Mujanović, Meliha Štitkovac
 
Br. 1-2 (2017) OBIM, STRUKTURA I STRAH OD KRIMINALITETA U SUBURBANOJ SREDINI (STUDIJA SLUČAJA OPĆINA VOGOŠĆA) Sažetak   PDF
Kenan Kapo
 
Br. 5 (2017): Zbornik radova OBITELJSKA UBOJSTVA U REPUBLICI HRVATSKOJ: OBILJEŽJA POČINITELJA I ŽRTAVA S OBZIROM NA SREDSTVO POČINJENJA Sažetak   PDF
Mirjana Kondor-Langer, Robert Prpić
 
Br. 3-4 (2016) OBITELJSKA UBOJSTVA: OBILJEŽJA POČINITELJA I ŽRTAVA S OBZIROM NA SPOL POČINITELJA Sažetak   PDF
Mirjana Kondor Langer
 
Br. 5 (2017): Zbornik radova ODGOVOR POLICIJE NA ZLOČINE IZ MRŽNJE Sažetak   PDF
Tanja Kesić, Ivana Bjelovuk, Milan Žarković
 
Br. 1-2 (2011) ONTOLOŠKA SIGURNOST U AKTUELNIM DRUŠTVENIM I POLITIČKIM PROMJENAMA/PROCESIMA – ULOGA ŽENA U SAVREMENOM DRUŠTVU Sažetak   PDF
Halima Sofradžija, Azra Adžajlić-Dedović
 
Br. 5-6 (2012): Criminal Justice Issues ORGANISED CRIME INVOLVEMENT IN WASTE TRAFFICKING – CASE OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA Sažetak   PDF
Gorazd Meško, Katja Eman
 
Br. 3-4 (2013) Pedofilija, jedan od oblika seksualne perverzije Sažetak   PDF
Selma Stočanin
 
Br. 1-2 (2018) POGODNOST KADROVA ZA RAD U ORGANIMA BEZBJEDNOSTI Sažetak   PDF
Bakir Alispahić
 
Br. 5-6 (2014): Criminal justice issues POLICE AND PERSECUTION IN THE BOSNIAN KRAJINA: DEMOCRATISATION, DEPROFESSIONALISATION AND MILITARISATION Sažetak   PDF
Andy Aitchison
 
Br. 5 (2017): Zbornik radova POLICIJA I SMANJENJE STRAHA OD KRIMINALA Sažetak   PDF
Natasa Jovanova, Oliver Bacanovich
 
Br. 3-4 (2011) POLOŽAJ I ULOGA TUŽIOCA NA GLAVNOM PRETRESU Sažetak   PDF
Sabina Sarajlija
 
Br. 1-2 (2016) POLOŽAJ ZAVISNIKA U NEFORMALNOM SISTEMU PENALNIH USTANOVA U REPUBLICI SRPSKOJ Sažetak   PDF
Nebojša Macanović, Jelena Kuprešanin
 
Br. 1-2 (2015) POMIRENJE I NEPOMIRLJIVOST U PRIČAMA PREŽIVJELIH POSLIJE RATA U BOSNI I HERCEGOVINI / RECONCILIATION AND IMPLACABILITY IN NARRATIVES OF SURVIVORS AFTER THE WAR IN BOSNIA AND HERZEGOVINA Sažetak   PDF
Goran Bašić
 
Br. 5 (2017): Zbornik radova PORODIČNO NASILJE NAD ŽENAMA U SRBIJI I GRČKOJ: UTICAJ PATRIJARHATA I TRADICIJE Sažetak   PDF
Danijela Spasić
 
Br. 3-4 (2013) Pravna regultiva privatne bezbednosti na prostorima nekadašnje SFRJ, sa osvrtom na poslednje promene u Srbiji Sažetak   PDF
Željko Nikač, Nedžad Korajlić, Jasmin Ahić, Maida Bećirović
 
Br. 1-2 (2018) PRAVNI POLOŽAJ I ZAŠTITA PRIJAVITELJA KORUPCIJE U BOSNI I HERCEGOVINI Sažetak   PDF
Ena Kazić
 
Br. 1-2 (2010) PRAVNO NEDOPUŠTENA PRIMJENA ORUŽANE SILE U ODNOSIMA IZMEĐU DRŽAVA Sažetak   PDF
Sakib Softić
 
Br. 3-4 (2011) PRELIMINARNO ISPITIVANJE POTENCIJALNOG UTJECAJA NASLJEDNOG FAKTORA NA KRIMINALNO PONAŠANJE U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE Sažetak   PDF
Aida Omerspahić, Damir Marjanović
 
Br. 3-4 (2017) PREPOZNAVANJE EMOCIONALNIH IZRAZA LICA I DETEKCIJA LAGANJA Sažetak   PDF
Valentina Baić, Irma Deljkić, Jelena Petrović
 
Br. 5-6 (2015): CRIMINAL JUSTICE ISSUES PREVALENCE OF RECREATIONAL DRUG USE AMONG STUDENTS OF THE UNIVERSITY OF SARAJEVO Sažetak   PDF
Irma Deljkić, Darko Datzer, Dunja Matković
 
Br. 5 (2017): Zbornik radova PREVENCIJA POREZNOG KRIMINALA DIZAJNIRANJEM FUNKCIJA SIGURNOSNOG MENADŽMENTA Sažetak   PDF
Edin Čolaković, Suljo Kasapović, Fuad Milić
 
51 - 100 od 177 stavke/a << < 1 2 3 4 > >>