Index naslova


 
Broj časopisa Naslov
 
Br. 5-6 (2012): Criminal Justice Issues NEIGHBORHOOD SOCIAL DISORDER AND FEELINGS OF SAFETY IN PRISTINE Sažetak   PDF
Elmedin Muratbegović, Muhamed Budimlić, Fahrudin Memić
 
Br. 3-4 (2015) NEKE ODREDNICE POLICIJSKOG ISPITIVANJA OSUMNJIČENIH OSOBA U PRAKSI MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA SREDNJOBOSANSKOG KANTONA / DETERMINANTS OF POLICE INTERROGATION WITHIN THE PRACTICE OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFAIRS OF CENTRAL BOSNIA CANTON Sažetak   PDF
Irma Deljkić, Ivan Džepina
 
Br. 1-2 (2013) Neki aspekti suicida na području Federacije BiH u periodu 2007. - 2011. godina Sažetak   PDF
Alisabri Šabani, Nebojša Bojanić
 
Br. 3-4 (2016) NORMATIVNI I NEKI DRUGI FAKTORI KOJI UTJEČU NA VJERODOSTOJNOST ISKAZA VJEŠTAKA Sažetak   PDF
Petar Veić
 
Br. 1-2 (2013) Nove perspektive Sažetak   PDF
Goran Kovačević
 
Br. 3-4 (2013) O organskoj vezi siromaštva, migracija i trgovine ljudima Sažetak   PDF
Alisabri Šabani, Goran Kovačević
 
Br. 1-2 (2010) OBAVJEŠTAJNI CIKLUS U OBAVJEŠTAJNIM AGENCIJAMA Sažetak   PDF
Dragan Korać
 
Br. 3-4 (2016) OBITELJSKA UBOJSTVA: OBILJEŽJA POČINITELJA I ŽRTAVA S OBZIROM NA SPOL POČINITELJA Sažetak   PDF
Mirjana Kondor Langer
 
Br. 1-2 (2011) ONTOLOŠKA SIGURNOST U AKTUELNIM DRUŠTVENIM I POLITIČKIM PROMJENAMA/PROCESIMA – ULOGA ŽENA U SAVREMENOM DRUŠTVU Sažetak   PDF
Halima Sofradžija, Azra Adžajlić-Dedović
 
Br. 5-6 (2012): Criminal Justice Issues ORGANISED CRIME INVOLVEMENT IN WASTE TRAFFICKING – CASE OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA Sažetak   PDF
Gorazd Meško, Katja Eman
 
Br. 3-4 (2013) Pedofilija, jedan od oblika seksualne perverzije Sažetak   PDF
Selma Stočanin
 
Br. 5-6 (2014): Criminal justice issues POLICE AND PERSECUTION IN THE BOSNIAN KRAJINA: DEMOCRATISATION, DEPROFESSIONALISATION AND MILITARISATION Sažetak   PDF
Andy Aitchison
 
Br. 3-4 (2011) POLOŽAJ I ULOGA TUŽIOCA NA GLAVNOM PRETRESU Sažetak   PDF
Sabina Sarajlija
 
Br. 1-2 (2016) POLOŽAJ ZAVISNIKA U NEFORMALNOM SISTEMU PENALNIH USTANOVA U REPUBLICI SRPSKOJ Sažetak   PDF
Nebojša Macanović, Jelena Kuprešanin
 
Br. 1-2 (2015) POMIRENJE I NEPOMIRLJIVOST U PRIČAMA PREŽIVJELIH POSLIJE RATA U BOSNI I HERCEGOVINI / RECONCILIATION AND IMPLACABILITY IN NARRATIVES OF SURVIVORS AFTER THE WAR IN BOSNIA AND HERZEGOVINA Sažetak   PDF
Goran Bašić
 
Br. 3-4 (2013) Pravna regultiva privatne bezbednosti na prostorima nekadašnje SFRJ, sa osvrtom na poslednje promene u Srbiji Sažetak   PDF
Željko Nikač, Nedžad Korajlić, Jasmin Ahić, Maida Bećirović
 
Br. 1-2 (2010) PRAVNO NEDOPUŠTENA PRIMJENA ORUŽANE SILE U ODNOSIMA IZMEĐU DRŽAVA Sažetak   PDF
Sakib Softić
 
Br. 3-4 (2011) PRELIMINARNO ISPITIVANJE POTENCIJALNOG UTJECAJA NASLJEDNOG FAKTORA NA KRIMINALNO PONAŠANJE U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE Sažetak   PDF
Aida Omerspahić, Damir Marjanović
 
Br. 3-4 (2013) Prikazi knjiga Sažetak   PDF
Azra Adžajlić-Dedović
 
Br. 3-4 (2012) PRIMJENA DNK ANALIZE U BOSANSKOHERCEGOVAČKOM PRAVOSUDNOM SISTEMU: PREDNOSTI I NEDOSTACI U ODNOSU NA POSTOJEĆU PRAKSU U EVROPI Sažetak   PDF
Adnan Fazlić, Damir Marjanović
 
Br. 3-4 (2011) PRIMJENA INDICIJALNOG METODA U OTKRIVANJU I RAZJAŠNJAVANJU KRIVIČNIH DJELA ORGANIZOVANOG KRIMINALITETA Sažetak   PDF
Mile Šikman
 
Br. 3-4 (2014) Privatna sigurnost kao dio globalnog sistema zaštite i najprofitabilnija uslužna djelatnost današnjice Sažetak   PDF
Almir Pustahija, Emir Ganić
 
Br. 5-6 (2011): Criminal Justice Issues RAPE OFFENDER PROFILING: THE CHARACTERISTICS OF RAPE OFFENDERS IN BOSNIA AND HERZEGOVINA Sažetak   PDF
Nebojša Bojanić, Irma Deljkić
 
Br. 5-6 (2011): Criminal Justice Issues RECOGNIZING CHILD ABUSE AND NEGLECT IN THE DENTAL OFFICE Sažetak   PDF
Amra Arslanagić-Muratbegović
 
Br. 3-4 (2014) Riječ urednika Sažetak   PDF
Eldan Mujanović
 
Br. 1-2 (2014) Riječ urednika Sažetak   PDF
Eldan Mujanović
 
Br. 3-4 (2013) Riječ urednika Sažetak   PDF
Goran Kovačević
 
Br. 3-4 (2010) Riječ urednika Sažetak   PDF
Elmedin Muratbegović
 
Br. 1-2 (2011) Riječ urednika Sažetak   PDF
Elmedin Muratbegović
 
Br. 3-4 (2011) Riječ urednika Sažetak   PDF
Elmedin Muratbegović
 
Br. 1-2 (2012) Riječ urednika Sažetak   PDF
Elmedin Muratbegović
 
Br. 3-4 (2012) Riječ urednika Sažetak   PDF
Elmedin Muratbegović
 
Br. 1-2 (2015) Riječ urednika Sažetak   PDF
Eldan Mujanović
 
Br. 3-4 (2015) Riječ urednika Detalji   PDF
Eldan Mujanović
 
Br. 1-2 (2016) Riječ urednika Detalji   PDF
Eldan Mujanović
 
Br. 3-4 (2016) Riječ urednika Sažetak   PDF
Eldan Mujanović
 
Br. 3-4 (2012) SAMOPERCEPCIJA SOCIJALNOG PONAŠANJA KAO PREDIKTOR STAVA PREMA OBRASCU PONAŠANJA U SOCIJALNIM SUKOBIMA ADOLESCENATA Sažetak   PDF
Nataša Vlah, Sanja Tatalović-Vorkapić
 
Br. 1-2 (2012) SASLUŠANJE ŽRTAVA TRGOVINE LJUDIMA U SVOJSTVU SVJEDOKA Sažetak   PDF
Edin Vranj
 
Br. 3-4 (2013) Savremena urbana soiologija Sažetak   PDF
Alisabri Šabani, Jasmin Ahić
 
Br. 5-6 (2014): Criminal justice issues SECURITY MANAGEMENT AND ENVIRONMENTAL CRIME - SECURITY MANAGEMENT STUDENTS’ ATTITUDES Sažetak   PDF
Kristina Radojević, Aleksandra Ljuština
 
Br. 3-4 (2013) Selekcija ljudskih resursa i potencijala za potrebe policije primjenom psiho-motoričkih testova Sažetak   PDF
Admir Hadžikadunić, Mustafa Šuvalija, Jasna Bajraktarević
 
Br. 5-6 (2012): Criminal Justice Issues SEX TRAFFICKING IN BOSNIA AND HERZEGOVINA: A DESCRIPTIVE ANALYSIS BASED ON LAW ENFORCEMENT OFFICERS’ ACCOUNTS Sažetak   PDF
Lisa R. Muftić, Abida Pehlić
 
Br. 3-4 (2014) Sigurnost i stabilnost kao globalni izazov Sažetak   PDF
Bakir Alispahić
 
Br. 1-2 (2015) SIGURNOST URBANIH SREDINA U BOSNI I HERCEGOVINI U KONTEKSTU TEORIJE LIJEVOG REALIZMA / THE SAFETY OF URBAN AREAS IN BOSNIA AND HERZEGOVINA IN THE CONTEXT OF THE THEORY OF LEFT REALISM Sažetak   PDF
Vanja Elezović
 
Br. 3-4 (2016) SIMULTANO ILI SEKVENCIJALNO PREPOZNAVANJE? POSTOJI LI ISPRAVAN ODGOVOR? Sažetak   PDF
Adnan Fazlić
 
Br. 1-2 (2013) Sistem privatne sigurnosti u BiH - predrasude, izazovi i perspektive Sažetak   PDF
Jasmin Ahić, Almir Pustahija
 
Br. 3-4 (2015) SOCIODEMOGRAFSKA OBILJEŽJA I VIKTIMIzACIJAKOD POLICIJSKIH SLUŽBENIKA / OCIODEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS ANDVICTIMIzATION AT POLICE OFFICERS Sažetak   PDF
Mirko Capan, Joško Sindik
 
Br. 1-2 (2016) SPECIFIČNI TRAGOVI KRAKA TIJELA MEHANIZMA ZA OKIDANJE, NA ČAHURAMA ISPALJENIM IZ PIŠTOLJA “TOKAREV” CAL. 7,62 x 25 mm I PIŠTOLJA KOJI SU PROIZVEDENI NA BAZI NAVEDENOG PIŠTOLJA CAL. 7,62 x 25 mm I CAL. 9 x 19 mm Sažetak   PDF
Bruno Franjić, Alija Kotarević
 
Br. 3-4 (2012) SPORT KAO PREVENCIJA OD DESTRUKTIVNOG IZRAŽAVANJE DJECE I OMLADINE Sažetak   PDF
Admir Hadžikadunić
 
Br. 1-2 (2012) SUDSTVO KAO INSTRUMENT POLITIKE Sažetak   PDF
Suad Kurtćehajić
 
51 - 100 od 123 stavke/a << < 1 2 3 > >>