Index naslova


 
Broj časopisa Naslov
 
Br. 3-4 (2014) Riječ urednika Sažetak   PDF
Eldan Mujanović
 
Br. 1-2 (2014) Riječ urednika Sažetak   PDF
Eldan Mujanović
 
Br. 3-4 (2013) Riječ urednika Sažetak   PDF
Goran Kovačević
 
Br. 3-4 (2010) Riječ urednika Sažetak   PDF
Elmedin Muratbegović
 
Br. 1-2 (2011) Riječ urednika Sažetak   PDF
Elmedin Muratbegović
 
Br. 3-4 (2011) Riječ urednika Sažetak   PDF
Elmedin Muratbegović
 
Br. 1-2 (2012) Riječ urednika Sažetak   PDF
Elmedin Muratbegović
 
Br. 3-4 (2012) Riječ urednika Sažetak   PDF
Elmedin Muratbegović
 
Br. 1-2 (2015) Riječ urednika Sažetak   PDF
Eldan Mujanović
 
Br. 3-4 (2015) Riječ urednika Detalji   PDF
Eldan Mujanović
 
Br. 1-2 (2016) Riječ urednika Detalji   PDF
Eldan Mujanović
 
Br. 3-4 (2016) Riječ urednika Sažetak   PDF
Eldan Mujanović
 
Br. 1-2 (2017) Riječ urednika Detalji   PDF
Eldan Mujanović
 
Br. 3-4 (2012) SAMOPERCEPCIJA SOCIJALNOG PONAŠANJA KAO PREDIKTOR STAVA PREMA OBRASCU PONAŠANJA U SOCIJALNIM SUKOBIMA ADOLESCENATA Sažetak   PDF
Nataša Vlah, Sanja Tatalović-Vorkapić
 
Br. 1-2 (2012) SASLUŠANJE ŽRTAVA TRGOVINE LJUDIMA U SVOJSTVU SVJEDOKA Sažetak   PDF
Edin Vranj
 
Br. 3-4 (2013) Savremena urbana soiologija Sažetak   PDF
Alisabri Šabani, Jasmin Ahić
 
Br. 5-6 (2014): Criminal justice issues SECURITY MANAGEMENT AND ENVIRONMENTAL CRIME - SECURITY MANAGEMENT STUDENTS’ ATTITUDES Sažetak   PDF
Kristina Radojević, Aleksandra Ljuština
 
Br. 3-4 (2013) Selekcija ljudskih resursa i potencijala za potrebe policije primjenom psiho-motoričkih testova Sažetak   PDF
Admir Hadžikadunić, Mustafa Šuvalija, Jasna Bajraktarević
 
Br. 5-6 (2012): Criminal Justice Issues SEX TRAFFICKING IN BOSNIA AND HERZEGOVINA: A DESCRIPTIVE ANALYSIS BASED ON LAW ENFORCEMENT OFFICERS’ ACCOUNTS Sažetak   PDF
Lisa R. Muftić, Abida Pehlić
 
Br. 3-4 (2014) Sigurnost i stabilnost kao globalni izazov Sažetak   PDF
Bakir Alispahić
 
Br. 1-2 (2015) SIGURNOST URBANIH SREDINA U BOSNI I HERCEGOVINI U KONTEKSTU TEORIJE LIJEVOG REALIZMA / THE SAFETY OF URBAN AREAS IN BOSNIA AND HERZEGOVINA IN THE CONTEXT OF THE THEORY OF LEFT REALISM Sažetak   PDF
Vanja Elezović
 
Br. 3-4 (2016) SIMULTANO ILI SEKVENCIJALNO PREPOZNAVANJE? POSTOJI LI ISPRAVAN ODGOVOR? Sažetak   PDF
Adnan Fazlić
 
Br. 1-2 (2013) Sistem privatne sigurnosti u BiH - predrasude, izazovi i perspektive Sažetak   PDF
Jasmin Ahić, Almir Pustahija
 
Br. 5 (2017): Zbornik radova SMRT PJEŠAKA U SAOBRAĆAJU: UBISTVO ILI NESRETAN SLUČAJ Sažetak   PDF
nebojša Bojanić
 
Br. 3-4 (2015) SOCIODEMOGRAFSKA OBILJEŽJA I VIKTIMIzACIJAKOD POLICIJSKIH SLUŽBENIKA / OCIODEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS ANDVICTIMIzATION AT POLICE OFFICERS Sažetak   PDF
Mirko Capan, Joško Sindik
 
Br. 1-2 (2016) SPECIFIČNI TRAGOVI KRAKA TIJELA MEHANIZMA ZA OKIDANJE, NA ČAHURAMA ISPALJENIM IZ PIŠTOLJA “TOKAREV” CAL. 7,62 x 25 mm I PIŠTOLJA KOJI SU PROIZVEDENI NA BAZI NAVEDENOG PIŠTOLJA CAL. 7,62 x 25 mm I CAL. 9 x 19 mm Sažetak   PDF
Bruno Franjić, Alija Kotarević
 
Br. 5 (2017): Zbornik radova SPORAZUM O PRIZNANJU KRIVICE - PROCESNI I PRAKTIČNI ASPEKTI STUDIJA SLUČAJA Sažetak   PDF
Vedran Alidžanović, Elis Musić
 
Br. 3-4 (2012) SPORT KAO PREVENCIJA OD DESTRUKTIVNOG IZRAŽAVANJE DJECE I OMLADINE Sažetak   PDF
Admir Hadžikadunić
 
Br. 5 (2017): Zbornik radova SPORT KAO VANNASTAVNA AKTIVNOST U FUNKCIJI PREVENCIJE DRUŠTVENO NEPRIHVATLJIVOG PONAŠNJA DJECE I MLADIH Sažetak   PDF
Admir Hadžikadunić, Elmedin Muratbegović, Ajlina Jaganjac
 
Br. 5 (2017): Zbornik radova STAVOVI OSUĐENIKA O USLOVIMA ŽIVOTA U ZATVORSKIM USTANOVAMA Sažetak   PDF   PDF
Sanja Radetić Lovrić, Biljana Mirković, Dejan Matijević
 
Br. 1-2 (2012) SUDSTVO KAO INSTRUMENT POLITIKE Sažetak   PDF
Suad Kurtćehajić
 
Br. 5-6 (2012): Criminal Justice Issues SUICIDE RATE IN BOSNIA & HERZEGOVINA WITH SPECIAL REVIEW ON FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA – COMPARATIVE ANALYSIS Sažetak   PDF
Nebojša Bojanić, Marko Srdanović
 
Br. 5 (2017): Zbornik radova SUPRANACIONALNA KRIMINOLOGIJA: HOSTIS HUMANIS GENERIS? – ZLOČINCI ILI OBIČNI LJUDI U VANREDNIM OKOLNOSTIMA Sažetak   PDF
Mirza Buljubašić
 
Br. 5 (2017): Zbornik radova SVAKODNEVNO ISKUSTVO: KA RAZUMIJEVANJU I DENTITETSKIH PRISILA Sažetak   PDF
Alisabri Šabani
 
Br. 5-6 (2011): Criminal Justice Issues TAG IT AND BAG IT – US SOCIAL POLICY TOWARD NATIVE AMERICANS Sažetak   PDF
Laurence A. French, Goran Kovačević
 
Br. 1-2 (2017) TERORIZAM – ZLOČIN VS NORMA Sažetak   PDF
Miodrag Simović, Mile Šikman
 
Br. 5-6 (2014): Criminal justice issues TERRORISM AND GENOCIDE Sažetak   PDF
Bakir Alispahić
 
Br. 5-6 (2011): Criminal Justice Issues TERRORISM AND TOURISM Sažetak   PDF
Nedžad Korajlić, Želimir Kešetović
 
Br. 5-6 (2014): Criminal justice issues THE SOCIAL FUNCTIONS OF MIDDLE CLASS: IMPLICATIONS FOR BOSNIA AND HERZEGOVINA Sažetak   PDF
Alisabri Šabani
 
Br. 5-6 (2012): Criminal Justice Issues THE SYSTEM OF COLLECTIVE SECURITY Sažetak   PDF
Sakib Softić
 
Br. 5-6 (2014): Criminal justice issues TRAFFICKING IN HUMAN BEINGS IN BOSNIA AND HERZEGOVINA: STATE OF THE ART AND ASSOCIATED PUZZLES Sažetak   PDF
Samir Rizvo, Eldan Mujanović
 
Br. 3-4 (2014) Transnacionalni organizovani kriminal kao sigurnosna prijetnja u suvremenim uvjetima (sa posebnim osvrtom na BiH) Sažetak   PDF
Mirza Smajić
 
Br. 1-2 (2014) Trgovina ljudima radi eksploatacije radne snage: političke dileme Sažetak   PDF
Samir Rizvo, Eldan Mujanović
 
Br. 3-4 (2010) ULOGA INTERPOLA U PROVOĐENJU POSTUPAKA IZRUČENJA ZA TEŠKA KRŠENJA MEĐUNARODNOG HUMANITARNOG PRAVA Sažetak   PDF
Eldan Mujanović, Samir Rizvo
 
Br. 5 (2017): Zbornik radova ULOGA POLICIJE U SPRIJEČAVANJU I SUZBIJANJU PREKRŠAJA PROTIV JAVNOG REDA I MIRA PREMA ZAKONODAVSTVU CRNE GORE Sažetak   PDF
Dragan Arsović
 
Br. 1-2 (2010) ULOGA SLUŽBENIKA POLICIJE U HRVATSKOM KRIVIČNOM POSTUPKU Sažetak   PDF
Damir Čačković
 
Br. 3-4 (2010) ULOGA VJEŠTAČENJA U DONOŠENJU ADEKVATNE SUDSKE ODLUKE KOD SEKSUALNIH DELIKATA KAO DELIKATA NASILJA Sažetak   PDF
Nebojša Bojanić
 
Br. 1-2 (2016) UPRAVNO-PRAVNI OBLICI KONTROLE I NADZORA ZATVORSKIH USTANOVA U BOSNI I HERCEGOVINI Sažetak   PDF
Kenan Kapo
 
Br. 1-2 (2014) Urbana sociologija u radovima klasične njemačke i čikaške sociologije Sažetak   PDF
Alisabri Šabani
 
Br. 1-2 (2015) UVOĐENJE TESTIRANJA KONCENTRACIJE ALKOHOLA U KRVI KAO KORAK KA UNAPRJEĐENJU PREVENCIJE NASILNOG PONAŠANJA POSJETILACA SPORTSKIH TAKMIČENJA U BOSNI I HERCEGOVINI / INTRODUCTION OF BLOOD ALCOHOL CONCENTRATION TESTING AS A STEP TOWARDS IMPROVING THE REVENTIO Sažetak   PDF
Mustafa Šuvalija, Almir Pustahija
 
101 - 150 od 159 stavke/a << < 1 2 3 4 > >>