Index naslova


 
Broj časopisa Naslov
 
Br. 5 (2017): Zbornik radova PREVENCIJA SITUACIJSKOG KRIMINALA: TEORIJSKA POZADINA I MOGUĆNOSTI ZA DALJI RAZVOJ Sažetak   PDF
Vesna Stefanovska, Natasa Jovanova
 
Br. 3-4 (2013) Prikazi knjiga Sažetak   PDF
Azra Adžajlić-Dedović
 
Br. 3-4 (2012) PRIMJENA DNK ANALIZE U BOSANSKOHERCEGOVAČKOM PRAVOSUDNOM SISTEMU: PREDNOSTI I NEDOSTACI U ODNOSU NA POSTOJEĆU PRAKSU U EVROPI Sažetak   PDF
Adnan Fazlić, Damir Marjanović
 
Br. 3-4 (2011) PRIMJENA INDICIJALNOG METODA U OTKRIVANJU I RAZJAŠNJAVANJU KRIVIČNIH DJELA ORGANIZOVANOG KRIMINALITETA Sažetak   PDF
Mile Šikman
 
Br. 3-4 (2014) Privatna sigurnost kao dio globalnog sistema zaštite i najprofitabilnija uslužna djelatnost današnjice Sažetak   PDF
Almir Pustahija, Emir Ganić
 
Br. 5 (2017): Zbornik radova PRIVATNI POLISING I RISK MENADŽMENT U SRBIJI Sažetak   PDF
Dušan Davidović, Želimir Kešetović
 
Br. 5 (2017): Zbornik radova PROBLEM TRGOVINE LJUDIMA U CRNOJ GORI Sažetak   PDF
Damir Zejnilović
 
Br. 1-2 (2018) PUNITIVNOST STUDENATA VISOKE POLICIJSKE ŠKOLE Sažetak   PDF
Irma Kovčo Vukadin, Mirjana Kondor-Langer, Vladimira Žakman-Ban
 
Br. 5 (2017): Zbornik radova RADNA EKSPLOATACIJA DJECE U BOSNI I HERCEGOVINI KAO OBLIK TRGOVINE LJUDIMA Sažetak   PDF
Delajda Kurić-Hodžić
 
Br. 5-6 (2011): Criminal Justice Issues RAPE OFFENDER PROFILING: THE CHARACTERISTICS OF RAPE OFFENDERS IN BOSNIA AND HERZEGOVINA Sažetak   PDF
Nebojša Bojanić, Irma Deljkić
 
Br. 5-6 (2011): Criminal Justice Issues RECOGNIZING CHILD ABUSE AND NEGLECT IN THE DENTAL OFFICE Sažetak   PDF
Amra Arslanagić-Muratbegović
 
Br. 3-4 (2014) Riječ urednika Sažetak   PDF
Eldan Mujanović
 
Br. 1-2 (2014) Riječ urednika Sažetak   PDF
Eldan Mujanović
 
Br. 3-4 (2013) Riječ urednika Sažetak   PDF
Goran Kovačević
 
Br. 3-4 (2010) Riječ urednika Sažetak   PDF
Elmedin Muratbegović
 
Br. 1-2 (2011) Riječ urednika Sažetak   PDF
Elmedin Muratbegović
 
Br. 3-4 (2011) Riječ urednika Sažetak   PDF
Elmedin Muratbegović
 
Br. 1-2 (2012) Riječ urednika Sažetak   PDF
Elmedin Muratbegović
 
Br. 3-4 (2012) Riječ urednika Sažetak   PDF
Elmedin Muratbegović
 
Br. 1-2 (2015) Riječ urednika Sažetak   PDF
Eldan Mujanović
 
Br. 3-4 (2015) Riječ urednika Detalji   PDF
Eldan Mujanović
 
Br. 1-2 (2016) Riječ urednika Detalji   PDF
Eldan Mujanović
 
Br. 3-4 (2016) Riječ urednika Sažetak   PDF
Eldan Mujanović
 
Br. 1-2 (2017) Riječ urednika Detalji   PDF
Eldan Mujanović
 
Br. 3-4 (2017) Riječ urednika Detalji   PDF
Eldan Mujanović
 
Br. 1-2 (2018) Riječ urednika Detalji   PDF
Eldan Mujanović
 
Br. 3-4 (2012) SAMOPERCEPCIJA SOCIJALNOG PONAŠANJA KAO PREDIKTOR STAVA PREMA OBRASCU PONAŠANJA U SOCIJALNIM SUKOBIMA ADOLESCENATA Sažetak   PDF
Nataša Vlah, Sanja Tatalović-Vorkapić
 
Br. 1-2 (2012) SASLUŠANJE ŽRTAVA TRGOVINE LJUDIMA U SVOJSTVU SVJEDOKA Sažetak   PDF
Edin Vranj
 
Br. 3-4 (2013) Savremena urbana soiologija Sažetak   PDF
Alisabri Šabani, Jasmin Ahić
 
Br. 5-6 (2014): Criminal justice issues SECURITY MANAGEMENT AND ENVIRONMENTAL CRIME - SECURITY MANAGEMENT STUDENTS’ ATTITUDES Sažetak   PDF
Kristina Radojević, Aleksandra Ljuština
 
Br. 3-4 (2013) Selekcija ljudskih resursa i potencijala za potrebe policije primjenom psiho-motoričkih testova Sažetak   PDF
Admir Hadžikadunić, Mustafa Šuvalija, Jasna Bajraktarević
 
Br. 5-6 (2012): Criminal Justice Issues SEX TRAFFICKING IN BOSNIA AND HERZEGOVINA: A DESCRIPTIVE ANALYSIS BASED ON LAW ENFORCEMENT OFFICERS’ ACCOUNTS Sažetak   PDF
Lisa R. Muftić, Abida Pehlić
 
Br. 3-4 (2014) Sigurnost i stabilnost kao globalni izazov Sažetak   PDF
Bakir Alispahić
 
Br. 1-2 (2015) SIGURNOST URBANIH SREDINA U BOSNI I HERCEGOVINI U KONTEKSTU TEORIJE LIJEVOG REALIZMA / THE SAFETY OF URBAN AREAS IN BOSNIA AND HERZEGOVINA IN THE CONTEXT OF THE THEORY OF LEFT REALISM Sažetak   PDF
Vanja Elezović
 
Br. 3-4 (2016) SIMULTANO ILI SEKVENCIJALNO PREPOZNAVANJE? POSTOJI LI ISPRAVAN ODGOVOR? Sažetak   PDF
Adnan Fazlić
 
Br. 1-2 (2013) Sistem privatne sigurnosti u BiH - predrasude, izazovi i perspektive Sažetak   PDF
Jasmin Ahić, Almir Pustahija
 
Br. 5 (2017): Zbornik radova SMRT PJEŠAKA U SAOBRAĆAJU: UBISTVO ILI NESRETAN SLUČAJ Sažetak   PDF
nebojša Bojanić
 
Br. 3-4 (2015) SOCIODEMOGRAFSKA OBILJEŽJA I VIKTIMIzACIJAKOD POLICIJSKIH SLUŽBENIKA / OCIODEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS ANDVICTIMIzATION AT POLICE OFFICERS Sažetak   PDF
Mirko Capan, Joško Sindik
 
Br. 1-2 (2016) SPECIFIČNI TRAGOVI KRAKA TIJELA MEHANIZMA ZA OKIDANJE, NA ČAHURAMA ISPALJENIM IZ PIŠTOLJA “TOKAREV” CAL. 7,62 x 25 mm I PIŠTOLJA KOJI SU PROIZVEDENI NA BAZI NAVEDENOG PIŠTOLJA CAL. 7,62 x 25 mm I CAL. 9 x 19 mm Sažetak   PDF
Bruno Franjić, Alija Kotarević
 
Br. 5 (2017): Zbornik radova SPORAZUM O PRIZNANJU KRIVICE - PROCESNI I PRAKTIČNI ASPEKTI STUDIJA SLUČAJA Sažetak   PDF
Vedran Alidžanović, Elis Musić
 
Br. 3-4 (2012) SPORT KAO PREVENCIJA OD DESTRUKTIVNOG IZRAŽAVANJE DJECE I OMLADINE Sažetak   PDF
Admir Hadžikadunić
 
Br. 5 (2017): Zbornik radova SPORT KAO VANNASTAVNA AKTIVNOST U FUNKCIJI PREVENCIJE DRUŠTVENO NEPRIHVATLJIVOG PONAŠNJA DJECE I MLADIH Sažetak   PDF
Admir Hadžikadunić, Elmedin Muratbegović, Ajlina Jaganjac
 
Br. 5 (2017): Zbornik radova STAVOVI OSUĐENIKA O USLOVIMA ŽIVOTA U ZATVORSKIM USTANOVAMA Sažetak   PDF   PDF
Sanja Radetić Lovrić, Biljana Mirković, Dejan Matijević
 
Br. 1-2 (2018) STRAH OD TERORIZMA I TERORISTIČKIH AKATA MEĐU STUDENTSKOM POPULACIJOM Sažetak   PDF
Pustahija Almir
 
Br. 1-2 (2012) SUDSTVO KAO INSTRUMENT POLITIKE Sažetak   PDF
Suad Kurtćehajić
 
Br. 5-6 (2012): Criminal Justice Issues SUICIDE RATE IN BOSNIA & HERZEGOVINA WITH SPECIAL REVIEW ON FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA – COMPARATIVE ANALYSIS Sažetak   PDF
Nebojša Bojanić, Marko Srdanović
 
Br. 5 (2017): Zbornik radova SUPRANACIONALNA KRIMINOLOGIJA: HOSTIS HUMANIS GENERIS? – ZLOČINCI ILI OBIČNI LJUDI U VANREDNIM OKOLNOSTIMA Sažetak   PDF
Mirza Buljubašić
 
Br. 5 (2017): Zbornik radova SVAKODNEVNO ISKUSTVO: KA RAZUMIJEVANJU I DENTITETSKIH PRISILA Sažetak   PDF
Alisabri Šabani
 
Br. 3-4 (2017) SVIJET U VIHORU NEIZVJESNOSTI Sažetak   PDF
Bakir Alispahić
 
Br. 5-6 (2011): Criminal Justice Issues TAG IT AND BAG IT – US SOCIAL POLICY TOWARD NATIVE AMERICANS Sažetak   PDF
Laurence A. French, Goran Kovačević
 
101 - 150 od 177 stavke/a << < 1 2 3 4 > >>