Index naslova


 
Broj časopisa Naslov
 
Br. 5-6 (2012): Criminal Justice Issues SUICIDE RATE IN BOSNIA & HERZEGOVINA WITH SPECIAL REVIEW ON FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA – COMPARATIVE ANALYSIS Sažetak   PDF
Nebojša Bojanić, Marko Srdanović
 
Br. 5 (2017): Zbornik radova SUPRANACIONALNA KRIMINOLOGIJA: HOSTIS HUMANIS GENERIS? – ZLOČINCI ILI OBIČNI LJUDI U VANREDNIM OKOLNOSTIMA Sažetak   PDF
Mirza Buljubašić
 
Br. 5 (2017): Zbornik radova SVAKODNEVNO ISKUSTVO: KA RAZUMIJEVANJU I DENTITETSKIH PRISILA Sažetak   PDF
Alisabri Šabani
 
Br. 3-4 (2017) SVIJET U VIHORU NEIZVJESNOSTI Sažetak   PDF
Bakir Alispahić
 
Br. 5-6 (2011): Criminal Justice Issues TAG IT AND BAG IT – US SOCIAL POLICY TOWARD NATIVE AMERICANS Sažetak   PDF
Laurence A. French, Goran Kovačević
 
Br. 1-2 (2017) TERORIZAM – ZLOČIN VS NORMA Sažetak   PDF
Miodrag Simović, Mile Šikman
 
Br. 5-6 (2014): Criminal justice issues TERRORISM AND GENOCIDE Sažetak   PDF
Bakir Alispahić
 
Br. 5-6 (2011): Criminal Justice Issues TERRORISM AND TOURISM Sažetak   PDF
Nedžad Korajlić, Želimir Kešetović
 
Br. 5-6 (2014): Criminal justice issues THE SOCIAL FUNCTIONS OF MIDDLE CLASS: IMPLICATIONS FOR BOSNIA AND HERZEGOVINA Sažetak   PDF
Alisabri Šabani
 
Br. 5-6 (2012): Criminal Justice Issues THE SYSTEM OF COLLECTIVE SECURITY Sažetak   PDF
Sakib Softić
 
Br. 5-6 (2014): Criminal justice issues TRAFFICKING IN HUMAN BEINGS IN BOSNIA AND HERZEGOVINA: STATE OF THE ART AND ASSOCIATED PUZZLES Sažetak   PDF
Samir Rizvo, Eldan Mujanović
 
Br. 3-4 (2014) Transnacionalni organizovani kriminal kao sigurnosna prijetnja u suvremenim uvjetima (sa posebnim osvrtom na BiH) Sažetak   PDF
Mirza Smajić
 
Br. 1-2 (2014) Trgovina ljudima radi eksploatacije radne snage: političke dileme Sažetak   PDF
Samir Rizvo, Eldan Mujanović
 
Br. 3-4 (2017) ULOGA ŽENA U TERORIZMU KROZ PRIZMU TEORIJE LIJEVOG REALIZMA I FEMINISTIČKE TEORIJE Sažetak   PDF
Nerma Halilović-Kibrić
 
Br. 3-4 (2010) ULOGA INTERPOLA U PROVOĐENJU POSTUPAKA IZRUČENJA ZA TEŠKA KRŠENJA MEĐUNARODNOG HUMANITARNOG PRAVA Sažetak   PDF
Eldan Mujanović, Samir Rizvo
 
Br. 5 (2017): Zbornik radova ULOGA POLICIJE U SPRIJEČAVANJU I SUZBIJANJU PREKRŠAJA PROTIV JAVNOG REDA I MIRA PREMA ZAKONODAVSTVU CRNE GORE Sažetak   PDF
Dragan Arsović
 
Br. 1-2 (2010) ULOGA SLUŽBENIKA POLICIJE U HRVATSKOM KRIVIČNOM POSTUPKU Sažetak   PDF
Damir Čačković
 
Br. 3-4 (2010) ULOGA VJEŠTAČENJA U DONOŠENJU ADEKVATNE SUDSKE ODLUKE KOD SEKSUALNIH DELIKATA KAO DELIKATA NASILJA Sažetak   PDF
Nebojša Bojanić
 
Br. 1-2 (2018) UPRAVLJANJE IMOVINOM STEČENOM KRIVIČNIM DJELIMA U MEĐUNARODNOM I POREDBENOM PRAVU Sažetak   PDF
Eldan Mujanović, Darko Datzer, Nermin Kadribašić
 
Br. 1-2 (2016) UPRAVNO-PRAVNI OBLICI KONTROLE I NADZORA ZATVORSKIH USTANOVA U BOSNI I HERCEGOVINI Sažetak   PDF
Kenan Kapo
 
Br. 1-2 (2014) Urbana sociologija u radovima klasične njemačke i čikaške sociologije Sažetak   PDF
Alisabri Šabani
 
Br. 1-2 (2015) UVOĐENJE TESTIRANJA KONCENTRACIJE ALKOHOLA U KRVI KAO KORAK KA UNAPRJEĐENJU PREVENCIJE NASILNOG PONAŠANJA POSJETILACA SPORTSKIH TAKMIČENJA U BOSNI I HERCEGOVINI / INTRODUCTION OF BLOOD ALCOHOL CONCENTRATION TESTING AS A STEP TOWARDS IMPROVING THE REVENTIO Sažetak   PDF
Mustafa Šuvalija, Almir Pustahija
 
Br. 1-2 (2011) UZROCI SAOBRAĆAJNIH NESREĆA NA PUTEVIMA KANTONA SARAJEVO Sažetak   PDF
Nebojša Bojanić
 
Br. 5-6 (2012): Criminal Justice Issues VICTIMS OF ENVIRONMENTAL CRIME (STUDENT’S PERCEPTIONS OF ENVIRONMENTAL CRIME Sažetak   PDF
Marina Malis Sazdovska, Aleksandar Ivanov
 
Br. 5-6 (2012): Criminal Justice Issues WOMEN IN THE PRISON SYSTEM IN BOSNIA AND HERZEGOVINA: REHABILITATION PROGRAMS, EDUCATION AND WORK Sažetak   PDF
Marija Lučić-Ćatić, Predrag Puharić, Dina Bajraktarević
 
Br. 1-2 (2010) ZAŠTITA INVESTITORA I PRAVNI MEHANIZMI SPREČAVANJA TRŽIŠNIH ZLOUPOTREBA U EVROPSKOJ UNIJI I BOSNI I HERCEGOVINI Sažetak   PDF
Dina Bajraktarević
 
Br. 1-2 (2013) Zaštita ljudskih prava u kontekstu istraživanja prekograničnog i međunarodnog kriminala Sažetak   PDF
Nedžad Smailagić
 
Br. 1-2 (2018) ZIMSKA ŠKOLA “DIGITALNA FORENZIKA I INFORMACIJSKA SIGURNOST” Sažetak   PDF
Renata Klačar
 
Br. 5 (2017): Zbornik radova ZLOUPOTREBA OPOJNIH DROGA SA ASPEKTA KRIVIČNOG ZAKONODAVSTVA Sažetak   PDF
Zoran Kovačević
 
Br. 1-2 (2014) Značaj privatne zaštite za sigurnost građana u lokalnoj zajednici Sažetak   PDF
Petar Veić, Ivan Nađ
 
Br. 1-2 (2012) ZNAČAJ KRIMINALISTIČKOG PROFILISANJA U RASVJETLJAVANJU KRIVIČNIH DJELA PO NEPOZNATIM IZVRŠIOCIMA Sažetak   PDF
Nebojša Bojanić, Marko Srdanović
 
Br. 1-2 (2016) ZNAČAJ KRIMINOLOGIJSKIH ISTRAŽIVANJA ZA SAVREMENU POLITIKU SUPROTSTAVLJANJA KRIMINALITETU Sažetak   PDF
Darko Datzer
 
151 - 182 od 182 stavke/a << < 1 2 3 4